Pogoji in pravila

Preberite pogoje in pravila spletne strani Raziskave REUS, ki je namenjena informiranju o Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije – REUS in sorodnih vsebinah namenjenih spodbujanju učinkovite rabe in obnovljivih virih energije pri končnih porabnikih.

Pogoji in pravila / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko Baćović