Ogrevanje sanitarne vode

Ogrevanje sanitarne vode / učinkovita raba energije

Toplo vodo za umivanje in čiščenje potrebujemo praktično vsak dan v letu, za njeno pripravo pa porabimo veliko energije. Razveseljiv je podatek, da je pri uporabi tople vode večina precej skrbna. Med umivanjem zob in med miljenjem pri tuširanju toplo vodo zapreta več kot dve tretjini uporabnikov, pri ročnem pranju posode pa nekaj odstotkov manj (REUS 2012*). Gospodinjstva, ki sanitarno vodo ogrevajo lokalno z električnim bojlerjem (v Sloveniji je takih več kot 90 %) lahko strošek zmanjšajo za 12 % tako, da jo ogrevajo samo v času manjše tarife (vsak delavnik od 22.00 do 6.00 ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0.00 do 24.00 ure). Vedno več slovenskih gospodinjstev za ogrevanje vode uporablja obnovljive vire energije s pomočjo toplotne črpalke ali solarnega sistema, kar pripomore k zmanjšanju stroškov, hkrati pa omogoči manjše izpuste toplogrednih plinov. 

-----
*Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2012

Toplota iz okolice je brezplačna >>>

V dobro izoliranih hišah je za ogrevanje priporočljiva uporaba kombinacije električne in energije okolice s pomočjo toplotnih črpalk. Z izrabo električne energije, pridobljene zgolj iz obnovljivih virov, temelji ogrevanje s toplotno črpalko 100% na obnovljivih virih energije, kar zmanjšuje porabo fosilnih goriv in emisij CO2. Za optimalno načrtovanje je priporočljiv posvet s strokovnjakom. 

Toplota iz okolice je brezplačna. Toplotna črpalka je hladilni stroj, ki deluje v obratni smeri. Je ekološko najprijaznejši in energijsko najcenejši način segrevanja sanitarne vode in ogrevanja doma.

Uporabljajmo sončni potencial >>>

Sonce v treh urah pošlje na zemljo toliko energije, kot je človeštvo porabi v enem letu. Z uporabo sprejemnikov sončne energije za ogrevanje sanitarne vode lahko zadovoljimo tudi do 80 % potreb po topli vodi, ter 30 do 50 % pri ogrevanju prostorov.

Če ne veste kako velik zalogovnik potrebujete, pomnožite število oseb v gospodinjstvu z povprečno rabo tople vode na dan, kar je približno 50 litrov. Rezultat povečajte za 50 % in dobili boste približno kapaciteto zalogovnika, ki ga potrebujete. Primer: 3 osebe x 50 = 150 + 50% = 225. Potrebujete torej zalogovnik s kapaciteto cca 225 do 250 l. Pri velikih sistemih to ni potrebno. Pravilno načrtovan sistem pa lahko predstavlja podporo ogrevanju doma. Za optimalno načrtovanje je priporočljiv posvet s strokovnjakom.

 

Vestno zapirajmo pipo >>>

... takrat, ko vode neposredno ne potrebujemo, kot denimo med umivanjem zob, britjem, ročnim pranjem posode in podobnimi opravili. 

Poskrbimo za dobro tesnjenje! >>>

Če na minuto steče iz pipe 10 kapljic tople vode, segrete na 50 °C, znese to 170 litrov na mesec, kar predstavlja ekvivalentno 9 kWh porabljene energije.

Pogosteje se prhajmo kot kopamo >>>

Raje se pogosteje prhajmo kot kopamo S prhanjem do pet minut porabimo trikrat manj vode (30 do 80 litrov) kot pri kopeli (150 do 200 litrov). Količino in temperaturo tople vode, ki priteče iz pipe, uravnavajmo glede na dejanske potrebe. Če je voda prevroča, jo raje uravnajmo z zmanjšanjem pretoka vroče vode kot odpiranjem hladne vode na pipi. Prevelik pretok tople vode pri gospodinjskih opravilih je čista izguba.

Uporabljajmo varčne tuš armature >>>

Z razumno rabo tople vode lahko prihranimo do 20 % energije. Porabo tople vode pri prhanju lahko zmanjšamo za 50 % z uporabo varčnih tuš armatur. Prhe z drobnejšimi šobami vodo bolj razpršijo in povečajo njen pretok ob manjši porabi. Tako ob majhni investiciji zagotovimo prihranek v kratkem času.

Testirajte vaš tuš >>>

Če lahko napolnite 5-litrsko posodo v manj kot tridesetih sekundah, zagotovo doprinaša k nepotrebni porabi vode. 

Uporabljajmo pipe s prezračevalnikom >>>

Z namestitvijo prezračevalnikov in omejevalnikov pretoka vode bo pretok vode na videz močnejši, vseboval pa bo manj vode in več zraka. Pipe s prezračevalnikom lahko zmanjšajo pretok vode za od 30 do 40 %.

Temperature vode v grelniku ne nastavljajmo nad 60°C >>>

Pri tej temperaturi se namreč začne na ogrevalnih površinah intenzivno izločati vodni kamen, ki je slab prenosnik toplote, zato se občutno poslabšajo razmere pri prenosu toplote. Toplotne izgube zaradi nastajanja vodnega kamna na ogrevalnih površinah lahko znašajo do nekaj 10 %.

  • Dovolj da uničimo bakterije legionele je, če je električni grelnik vode naravnan na 55 °C.
  • Velikost grelnika vode prilagodimo našim dejanskim potrebam. 
Energijo lahko prihranimo, če izoliramo grelnik >>>

Tako kot v termo steklenici, bo ogreta voda v izoliranem grelniku dalj časa ohranila želeno temperaturo.

Grelnik izklapljajmo, ko nas ni, in ga redno vzdržujmo >>>

Grelnik izklapljajmo pri vsaki daljši odsotnosti. Redno čiščenje grelnikov, kar morajo opraviti pooblaščeni serviserji, bistveno pripomore k njihovemu boljšemu izkoristku. 

Toplotno izolirajte dovodne cevi tople vode >>>

Na ta način preprečite izgube energije. Ko pa potrebujete toplo vodo, le-ta priteče hitreje.

Člani mreže SINERGIJA