Stand by / on /

Stand by / on / Foto: Pexels

Če bi vsa slovenska gospodinjstva nehala uporabljati stand-by elektriko …

… bi na letni ravni prihranili toliko električne energije, kot je porabijo gospodinjstva v slovenskem mestu velikosti Maribora.

To bi prihranilo gradnjo dveh manjših elektrarn, vsake moči približno 25 MW (velikost elektrarne na Savi) in preprečilo izpust 170.000 ton CO2, kar predstavlja emisije, ki nastanejo za ogrevanje približno 30.000 gospodinjstev s kurilnim oljem.