Pod katerimi pogoji bi uporabljali javni potniški prevoz (JPP)? / Razisikava REUS / Ilustracija: Branko Baćović

Pod katerimi pogoji bi uporabljali javni potniški prevoz (JPP)? / Razisikava REUS / Ilustracija: Branko Baćović