Koliko električne energije porabi električni štedilnik? / PorabimanjINFO

Koliko električne energije porabi električni štedilnik? / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović