Izračunajte sami: Električna energija potrebna za pripravo tople sanitarne vode / Porabimanj INFO

Izračunajte sami: Električna energija potrebna za pripravo tople sanitarne vode / Porabimanj INFO / Ilustracija: Branko Baćović