Energetska revščina v Sloveniji / Pozitivna energija

Energetska revščina v Sloveniji

V Evropi več kot 100 milijonov ljudi poleti ne more vzdrževati svojega doma primerno hladnega, več kot 50 milijonov pa ga ne more primerno ogrevati. Tudi v Sloveniji se soočamo z izzivom energetske revščine.

Energetska revščina v EU / Pozitivna energija

Energetska revščina v Sloveniji / Pozitivna energija

O energetski revščini govorimo, ko si gospodinjstvo ne more oz. si zelo težko privošči zagotovitev vseh osnovnih energetskih potreb, zlasti električne energije ter ogrevanja prostorov in vode. Natančnega podatka o obsegu energetske revščine v Sloveniji še nimamo, vendar pa poskusni izračuni Statističnega urada RS kažejo, da je bilo v Sloveniji v letu 2018 okoli 35.000 oz. 4 % gospodinjstev,  ki imajo nižje dohodke od praga tveganja revščine, hkrati pa imajo nadpovprečno visoke izdatke za energijo. Isti izračun kaže, da ima visok delež izdatkov za energijo kar 17 % gospodinjstev, 4 % gospodinjstev pa si ne more zagotoviti primerno toplega doma. Pomembno je poudariti, da energetska revščina povzroča veliko težav tistim, ki so ji izpostavljeni: ekonomske težave, nezmožnost plačila računov, socialno izolacijo ali celo zdravstvene težave.

Kaj lahko naredimo sami?

Pri ogrevanju, umivanju, kuhanju in razsvetljavi lahko že z enostavnimi prijemi znatno zmanjšamo porabo energije. Na primer, zmanjšajmo ogrevanje za 2-3°C, ko zračimo prostore, približno eno uro pred spanjem in ko nas ni doma. Vsaka dodatna stopinja temperature namreč za 6 % dvigne porabo energije. Zavedajmo se, da različne elektronske naprave še naprej porabljajo električno energijo tudi, ko jih ne uporabljamo, če ostanejo priključene v vtičnico. Ena od rešitev je uporaba podaljška z več vtičnicami s stikalom za izklop, ki omogoča enostaven izklop več naprav naenkrat. Z znižanjem temperature pranja s 60 na 40°C lahko prihranimo tudi do 45 % energije. Vsekakor obstaja veliko možnosti, kako prihraniti energijo in vodo ter s tem zmanjšati stroške. Za vas so zbrani v brošuri Nasveti za izboljšanje počutja v vašem domu.

Dostopna pomoč (subvencije Eko sklada)

Za gospodinjstva, ki jih pesti energetska revščina, je slovenski Eko sklad pripravil štiri možnosti podpore. Na kratko jih predstavljamo, povezave pa nudijo več informacij:

Program ZERO 500: nepovratna finančna spodbuda, ki znaša 100% upravičenih stroškov investicije za izvedbo investicij v širok nabor ukrepov učinkovite rabe energije (npr. toplotna izolacija strehe in/ali stropa, vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat…).

Zmanjšanje energetske revščine občanov (ZERO): Občanke in občani, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči, se na Centru za socialno delo lahko prijavijo na brezplačni obisk energetskega svetovalca na domu. Poleg nasveta gospodinjstva prejmejo tudi brezplačni paket naprav za zmanjšanje rabe energije in vode (varčne sijalke, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna itd.).

100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav: Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka povrne celoten strošek zamenjave stare peči.

100 % subvencije pri obnovi večstanovanjske stavbe: Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči, ki so etažni lastniki, povrne celoten strošek njihovega deleža naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb s tremi ali več deli in prenovo skupnih kotlovnic.

Druge oblike podpore

Društvo Focus z mednarodnim projektom EmpowerMed skuša pomagati najbolj prizadetim na Obali. Na voljo je brezplačno energetsko svetovanje v gospodinjstvih, kjer gospodinjstvo prejme tudi brezplačni paket naprav za varčevanje z energijo in vodo. Skupnostna srečanja in brezplačne delavnice ljudem omogočajo boljše počutje v njihovih domovih in skupnosti ter naslavljajo ukrepe zmanjšanja rabe energije v domovih. Projekt poleg reševanja energetske revščine v praksi zagotavlja tudi priporočila odločevalcem za reševanje energetske revščine na sistemski ravni. Za več informacij spremljajte stran https://focus.si/projekti/empowermed/.

dr. Lidija Živčič