Moj dom kot ekosistem / Pozitivna energija

Moj dom kot ekosistem

Pridobljene izkušnje pri spodbujanju učinkovitega ravnanja z energijo in posledice podnebnih sprememb, ki so evidentne v Sloveniji in po svetu so nas spodbudile k razvoju Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo – EURE.

Zanimanje za zelene tehnologije in učinkovito rabo energije je pri večini pogojeno z vsakodnevnimi življenjskimi potrebami. Naše ravnanje pa opredeljujejo naše navade, ki jih pred spremembami varuje dobra doza skepticizma, ki je skupna večini Slovencev.

Klimatske in druge okoljske spremembe ter stroški za energijo nas opominjajo, da so potrebne korenite spremembe na katere nismo pripravljeni. Političnim in tržno naravnanim usmeritvam načelno ne verjamemo, znanstvene ugotovitve pa so velikokrat zlorabljene. Kako iz začaranega kroga?

Ekosistem

Moj dom kot ekosistem / Pozitivna energija

Da bi omogočili podporo človeku, ki išče ustrezne rešitve zase, za svojo družino in dom ob tem pa mu ni vseeno kaj se dogaja okoli njega in v svetu, smo razvili celovit pristop učinkovitemu ravnanju z energijo, ki temelji na skupni vrednoti doma in povezovanju prizadevanj posameznikov, gospodarstva, države in EU-ja na področju učinkovitega ravnanja z energijo.

Celovit komunikacijski pristop spodbujanju učinkovitega ravnanja z energijo smo po analogiji ekološkega ekosistema poimenovali Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo – EURE.  Dom je namreč naš mikro življenjski prostor v katerem je energija eden od ključnih dejavnikov, kot je zapisano v definiciji ekosistema.

Komunikacijski Ekosistem EURE

Moj dom kot ekosistem - komunikacijski sistem / Pozitivna energija

Izhodišče Ekosistema EURE so zanesljivi podatki Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS, ki jih preko medijev spremljate že 12 let, omogočili pa so tudi pripravo okoljskih kazalcev ravnanja z energijo. Spletni aplikaciji za izračunavanje prihrankov pri energiji www.porabimanj.si in informativni strani namenjeni dobremu gospodarjenju v domačem, delovnem in javnem okolju www.porabimanj.info, smo dodali prenovljeno motivacijsko stran www.pozitivnaenergija.si. Ta stran poleg tematike doma in mobilnosti vključuje tudi rubriko »Osebna energija«, ki spodbuja trajnostni način življenja kot pogoj za vzpostavljanje blagostanja vseh živih bitij in kot nosilec sprememb pri ravnanju z energijo.

Več o Ekosistemu EURE in izsledkih Raziskave REUS v infografikah preberite v brošuri MOJ DOM. Brošura je bila pripravljena v okviru programa Interreg Med RE za predstavitev Ekosistema EURE mediteranskim državam.

Olivera Baćović Dolinšek / Informa EchoOlivera Baćović Dolinšek

Rajko Dolinšek / Informa EchoRajko Dolinšek