Novo leto naj bo polno zdravega optimizma in pozitivne energije / Pozitivna energija

May the New Year be full of healthy optimism and positive energy / Porabimanj INFO