Rajko dolinšek, Olivera Baćović Dolinšek

30.05.2024 • Olivera Baćović Dolinšek, Rajko Dolinšek

Usklajevanje osebnih energij misli, čustev in ravnanja

O tem kako pomembno je usklajevanje osebnih energij naših misli, čustev in ravnanja sta se Olivera Baćović Dolinšek in Rajko Dolinšek v oddaji Ah, ta leta! pogovarjala z voditeljico Heleno Pirc.

Rajko dolinšek, Olivera Baćović Dolinšek

HP: Zakonca Dolinšek se že vrsto let poslovno in osebno posvečata raziskovanju in spodbujanju učinkovitega ravnanja in razvoju človeških potencialov v smeri osebne celovitosti, ki jo obravnavata kot pogoj za učinkovito gospodarjenje v domu in uspešno premagovanje osebnih omejitev. Nekaj ključnih ugotovitev sta podala v oddaji z naslovom “Manj je več”.

HP: Že več kot desetletje vodite projekt REUS oziroma raziskavo o energetski učinkovitosti Slovenije? Kakšni so zadnji rezultati (postajamo Slovenci pri ravnanju z energijo bolj odgovorni)?
RD: Z Raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije že 15 let spremljamo kako ljudje razmišljajo o rabi energije, kako ravnajo, in katere ukrepe načrtujejo. Po zadnjem merjenju se 72 odstotkov anketiranih gospodinjstev uvršča med “ekološko ozaveščene” in 28 odstotkov med “ekološko neozaveščene”. Skozi leta se ozaveščenost gospodinjstev izboljšuje ampak prepočasi, da bi dosegli cilje EU.

HP: Rezultat vašega večletnega dela na področju učinkovite rabe energije so tudi brezplačni spletni pripomočki za izračunavanje porabe energije kot npr. aplikacija porabimmanj.  Kako naj bi posameznik že v svojem domu postal dober gospodar pri ravnanju z energijo?
RD: Ob aplikaciji porabimanj.si bi omenil tudi spletno stran www.porabimanj.info kjer na razumljiv način v kratkih člankih in infografikah predstavljamo učinkovite tehnologije. In www.pozitivnaenergija.si, ki  spodbuja trajnostni, vzdržni življenjski slog in usklajevanje osebnih energij. Pomembno je, da razmišljamo celovito zato smo vsa omenjena orodja povezali v Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo, ker so vsi ekosistemi med seboj soodvisni od našega organizma, gospodinjstva, lokalne skupnosti, države, EU in planeta.
OBD: Že od otroštva rada raziskujem. Ugotovila sem, da dom z vsemi vidiki rabe energije odraža človeka in njegovo energijo misli, čustev in delovanja. Če je energija naših misli in čustev usklajena s tem kar govorimo in kar delamo smo bolj učinkoviti. Drugače pa so naše energije razpršene, kar pomeni, da smo manj učinkoviti. Iskala sem skupno vrednoto, ki je pomembna vsem ljudem in ugotovila, da je dom skupna vrednota, ki nas lahko povezuje. Vsak dom potrebuje gospodarja in primeren način gospodarjenja zato je pri ustvarjanju doma ključnega pomena človek. Njegova učinkovitost pa je odvisna od usklajenosti njegovih energij.  Učinkovito ravnanje z energijo, ki je pomembno za vsak dom iz vidika prihrankov, dobrega počutja in varovanja okolja nas lahko poveže v razumevanju in prizadevanjih.

HP: Glavni motiv za učinkovito ravnanje z energijo pa ne sme biti le prihranek denarja?
RD: Rezultati raziskave REUS potrjujejo, da je prihranek denarja najpogostejši motiv za učinkovito ravnanje z energijo. Tudi sam z veseljem prihranim, vendar to ni moj edini motiv. Prizadevam si, da zmernost postane moj način življenja, kar pa ne pomeni odrekanja. Če je prihranek denarja edini motiv, bi se v primeru, če bi bila energija brezplačna, poraba izjemno povečala. Pri učinkovitejšem ravnanju z energijo gre v veliki meri za to, da spreminjamo potratne navade, pri tem pa še vedno ohranjamo svoje udobje.  Energija, ki nam omogoča današnji način življenja, bivalno ugodje, mobilnost, prednosti različnih tehnologij in s tem številne možnosti, ni edina oblika energije.

Od Olivere sem se naučil kako usklajevati svoje energije in negativne občutke transformirati v pozitivna čustva. Ta njen stavek me je navdušil. Moj izziv je razvijati v sebi pozitivno energijo in jo usmerjati v odnose z bližnjimi in v vse, kar počnem.

HP: Vidva  poudarjate, da so kakovostne in dolgoročne rešitve  mogoče le s spremembami zavesti vsakega posameznika?
OBD: Hiter razvoj predvsem na tehnološkem področju, ki diktira način življenja, zahteva konstantno prilagajanje. Zavedanje in razvoj lastnih potencialov in soodvisnosti od naravnih danosti pri ljudeh pa ne sledi zunanjim spremembam, zato izgubljamo notranje ravnovesje kar se odraža na različnih področjih življenja in na okolju. Pozabljamo, da je človek ključni dejavnik ne tehnologija, digitalizacija, umetna inteligenca, … Učinkovito ravnanje z energijo je eden od načinov prilagajanja okoliščinam. Da bi pri tem bili uspešni pa je treba začeti pri sebi. Potrošniški način življenja sledi željam, ki pa niso vedno utemeljene v naših potrebah. Spreminjanje razvad zahteva motivacijo, pa smo spet pri zavesti, ki oblikuje naš način življenja.

HP: Govorimo o zmernosti, ne pa odrekanju udobja. Kako se vi v vsakdanjem življenju  s trudite biti učinkoviti pri ravnanju z energijo?
RD: Prizadevava si po svojih najboljših močeh, da pri delu in v privatnem življenju porabiva le toliko energije kot je potrebno. Iz tega pa ne želiva narediti religije. Dober primer je hrana. Nič ni boljšega kot okusna hrana, ko si lačen. Preobilen obrok pa povzroči neprijetne občutke.

OBD: Res pa je včasih težko najti pravo mero.

Samo človek porabi več kot potrebuje.

Rajko Dolinšek

HP: Rajko, vi za svojo energetsko usklajenost skrbite tudi z meditativnim rolanjem, saj vas velikokrat lahko srečamo na ljubljanskih mostovih, na rolerjih pa smo vas spoznali tudi že v eni od naših preteklih oddaj?
RD: Rolanje zame ni samo rekreacija, temveč razvijanje moje celovitosti. Omogoča mi, da osredotočenost in doživljanje harmonije prenesem v gibanje, in da to doživetje delim z mimoidočimi. To izkušnjo skušam prenesti tudi na druga področja življenja – odnose, poslovnost, karkoli. To je cilj. Če usklajevanje osebnih energij postane vsakodnevna praksa potem bo učinkovito ravnanje z energijo v vaših domovih in na delovnih mestih nekaj samoumevnega. Harmoničen človek je skromen. Prihranek pri stroških za energijo pa bo ob notranjem zadovoljstvu še dodatna korist.

Povezava na ogled celotne oddaje Ah, ta leta! Z naslovom “Manj je več”:

Kazalec okolja o vedenju in ravnanju Ozaveščenost prebivalstva o energetski učinkovitosti lahko najdete na spletni strani ARSO, več podatkov iz / o Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije – REUS pa na spletni strani www.reus.si.

Kazalci okolja so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki. Namenjeni so ozaveščanju javnosti in podpori odločanju. S kazalci, s katerimi spremljamo ozaveščenost javnosti o rabi energije, energetski učinkovitosti in podnebnih spremembah želimo vplivati na pomen znanja o podnebnih spremembah in  na večjo pripravljenost podpori podnebju in okolju prijaznim politikam.

Skoraj tri četrtine gospodinjstev, ki razmišljajo o učinkoviti rabi energije, meni, da sta prihranek in okolje enako pomembna.

Mogoče te še zanima