• Raziskava REUS - 8 resnic o rabi energije / Pozitivna energija

REUS 2013

8 resnic o rabi energije v javnem in storitvenem sektorju (JSS)

Predstavljamo vam nekaj utrinkov strokovne interpretacije rezultatov Raziskave Energetske Učinkovitosti Slovenije / REUS JSS 2013.

Večina vas morda misli, da ne morete veliko prispevati k energetski učinkovitosti stavb, v katerih ste zaposleni. To verjetno drži, razen ko pustite vklopljeno luč v pisarni tudi takrat ko niste prisotni, ko pustite vklopljen računalnik ali ko pozimi skozi priprta okna odvajate odvečno toploto iz prostora namesto, da bi zmanjšali maksimalno delovanje radiatorjev. Podobno je tudi poleti s pretiranim ohlajanjem prostora (razlika med notranjo in zunanjo temperaturo poleti ne bi smela biti večja od 7°C – pravijo zdravniki) in še kaj bi se našlo.

Aksiom, oziroma pristop – “to ni moje, torej mi ni treba skrebeti za to”, v globalnem svetu enostavno ne drži več. Če trošimo energijo po nepotrebnem jo bomo vsi skupaj morali plačati,  na takšen ali drugačen način. Ob tem velja pomisliti še na povečevanje emisij CO2 in slabši zrak, ne glede na to ali živimo na obali ali v Prekmurju.

Interpretacija raziskave REUS v javnih zgradbah in podjetjih odkriva naslednja dejstva:

1. Kateri je glavni motiv za učinkovito rabo energije?

Prihranek denarja in v nekoliko manjši meri zmanjšanje rabe energije (75%) sta glavna motiva za učinkovito ravnanje z energijo za skoraj tri četrtine stavb javno storitvenega sektorja (JSS).

2. Kakšen je odnos do učinkovite rabe energije?

V 39% stavb se ne zavedajo, kaj bi z energetskim pregledom stavbe pridobili, v 24% pa imajo do energetskega pregleda odklonilen odnos.

3. Kakšna je energetska učinkovitost stavb?

Skoraj polovica javnih stavb sodi po debelini izolacije fasade med energetsko neučinkovite. 13% pa sodi med energetsko zelo učinkovite.

4. Kakšno je uravnavanje temperature zraka in prezračevanje?

17% stavb JSS ima dnevno temperaturo zraka v času ogrevanja višjo od priporočene temperature.

5. Kakšna je učinkovitost stavb JSS pri ogrevanju prostorov in pripravi tople vode?

V Sloveniji prevladujejo pri ogrevanju in pripravi tople vode v stavbah JSS energetsko neučinkoviti sistemi. Glavna vira energije sta zemeljski plin in kurilno olje.

6. Kakšna je učinkovitost hlajenja v prostorih stavb JSS?

V stavbah JSS se klimatske naprave v povprečju vključijo pri zunanji temperaturi 26,4°C ter vzdržujejo notranjo temperaturo 23,5°C. Uporabniki naprav večinoma niso seznanjeni z ukrepi učinkovite rabe energije pri klimatskih napravah.

7. Kakšna je energetska učinkovotost razsvetljave v stavbah JSS?

V javnih stavbah je več kot 73% sijalk oz. žarnic energetsko učinkovitih. Potenciala za večjo učinkovitost je še veliko, predvsem na področju regulacije razsvetljave.

8. Kakšna je učinkovitost uporabe informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij v stavbah JSS?

1/3 stavb JSS ima v uporabi več kot polovico naprav z oznako Energy Star, 1/3 uporabnikov pa te oznake ne pozna ali ne uporablja naprav s to oznako. Pri naslednjem nakupu IKT naprav več kot 82% vprašanih razmišlja o nakupu naprave z energijsko oznako Energy Star.

Ali ste vedeli?

Leta 2009 je bila izvedena prva Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije o rabi energije v gospodinjstvih. Leta 2013 pa prva raziskava javno storitvenega sektorja. Naslednja raziskava za gospodinjstva bo predvidoma gotova do konca leta 2015, za javno storitveni sektor pa leta 2016.

BB&DT

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.