So gospodinjski aparati učinkoviti? Smo učinkoviti pri njihovi rabi?

Delež energetsko učinkovitih naprav z izjemo kuhališč narašča.

  • Kuhalno ploščo imajo vsa gospodinjstva, hladilno napravo (hladilnik ali kombinirani hladilnik) imajo skoraj vsa gospodinjstva, pralni ali pralno sušilni stroj 99 %, mikrovalovno ali »navadno« pečico 97 %, zamrzovalno napravo 52%, pomivalni stroj 63 % in sušilni ali pralno sušilni stroj 34 % gospodinjstev.
  • Delež učinkovitih aparatov se je glede na raziskavo REUS 2012 znatno povečal, razen pri kuhališčih, kar je vplivalo na nižjo rabo električne energije, s tem pa tudi na manjše prihranke, ki jih lahko dosežemo z zamenjavo energetsko neučinkovitih aparatov.
  • Potencial za prihranke energije je tudi pri ravnanju z aparati, saj npr. perilo pere pri maksimalni temperaturi 26 %, električne kuhalne plošče predčasno ne ugaša 42 %, pri kuhanju pokrovke redno ne uporablja 14 %, za sušenje perila tudi poleti uporablja sušilni stroj 19% vseh gospodinjstev itd.

Kuhanje / rabo energije pri kuhanju zmanjšujeta dva ukrepa

Rabo energije pri kuhanju zmanjšujeta dva ukrepa, povezana z obnašanjem, ki sta bila analizirana v raziskavi, in sicer uporaba pokrovke pri kuhanju in predčasno ugašanje kuhalne plošče. Posodo vedno ali v večini primerov pokriva 86 % gospodinjstev, kar je primerljivo z raziskavo REUS 2012. Predčasno ugašanje kuhalne plošče je smiselno samo pri električnih ploščah, ki ostanejo še tople, z izjemo indukcijske. Med gospodinjstvi s takimi štedilniki jih kuhalne plošče predčasno ugaša 58 %.

Na leto gospodinjstva za kuhanje porabijo 390 GWh energije, od tega 155 GWh električne. Če bi vse električne štedilnike zamenjali z indukcijskimi, bi se poraba električne energije za kuhanje zmanjšala za 16 %. Pečice na leto porabijo 102 GWh energije, od tega 99 GWh električne energije. Na mikrovalovne pečice od tega odpade slabih 12 GWh.

Koliko električne energije porabi električni štedilnik? / Porabimanj INFO


Koliko električne energije porabi električni štedilnik?

Hlajenje hrane

Povprečen hladilnik v slovenskem gospodinjstvu na leto porabi 172 kWh, kombiniran hladilnik 313 kWh, zamrzovalna skrinja 352 kWh in zamrzovalna omara 309 kWh.

Glede na stanje po raziskavi REUS 2012 se je raba energije zmanjšala za 11 %. Če bi zamenjali vse energetsko neučinkovite aparate, ki so bili leta 2015 še v uporabi, z aparati razreda A, bi se poraba električne energije hladilnih in zamrzovalnih aparatov zmanjšala še za 14 % oz. 52 GWh na leto, kar je toliko, kolikor se porabi za sušenje v vseh enodružinskih stavbah v Sloveniji.

Pranje, sušenje in pomivanje

Na leto slovenska gospodinjstva za pranje porabijo 134 GWh, za pomivanje pa 121 GWh električne energije. Če bi energetsko neučinkovite pralne stroje zamenjali z aparati razreda A, bi se poraba za pranje zmanjšala za 4 % oz. za 5 GWh, pri čemer se je potrebno zavedati, da so danes na trgu pogosti že aparati razreda A+++, ki porabijo slabih 30 % manj energije kot aparati razreda A. Poraba energije za pomivanje bi se ob zamenjavi energetsko neučinkovitih aparatov z aparati razreda A zmanjšala za 3 % oz. za 4 GWh.

Na trgu danes prevladujejo aparati razreda A+ in A++, pojavljajo pa se že aparati razreda A+++. Vsak + pomeni dobrih 10% nižjo rabo energije.

Dodaten prihranek energije pri pomivanju in pranju je možen z uporabo nižjih temperatur. Za sušenje perila gospodinjstva na leto porabijo 82 GWh električne energije. Če bi energetsko neučinkovite aparate zamenjali z aparati razreda A, bi se poraba zmanjšala za 23 % oz. za 19 GWh na leto. Pri sušilnih strojih je na trgu dostopen najširši razpon aparatov glede na energijski razred, in sicer od razreda C do A+++. Aparat razreda A+++ porabi glede na aparat razred C za 72 % manj energije, glede na razred A pa za 63 % manj energije. Dodaten prihranek je možen s sušenjem perila na zraku v poletnih mesecih. Če bi vsa gospodinjstva, ki trenutno poleti uporabljajo sušilni stroj, le tega prenehala uporabljati, bi se poraba električne energije za sušenje na letnem nivoju zmanjšala za 25 %.

Emisije CO2

Skupna poraba električne energije gospodinjskih aparatov znaša 950 GWh na leto. Za kuhanje in peko se dodatno porabi 54 GWh zemeljskega plina, 149 GWh utekočinjenega naftnega plina in 34 GWh lesa. Posredne emisije CO2 zaradi porabe električne energije znašajo 494 kt, emisije zaradi porabe zemeljskega plina in UNP pa 44 kt na leto. Emisij CO2 zaradi zgorevanja lesa se ne upošteva. Ob zamenjavi aparatov z učinkovitejšimi bi se skupne emisije CO2 zmanjšale za 10 %.

Delež energetsko učinkovitih naprav po njihovih vrstah na podlagi rezultatov raziskav REUS

So gospodinjski aparati učinkoviti? Smo učinkoviti pri njihovi rabi?

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015