Ministrstvo za infrastrukturo s svojo polilnico za e-vozila

V Sloveniji v prometu porabimo okrog 40 % energije, pri čemer gre skoraj izključno za uvožene naftne derivate.

Z uporabo alternativnih goriv, predvsem električne energije ter zemeljskega  plina, lahko izboljšamo zanesljivost oskrbe in zmanjšamo negativne učinke na okolje in zdravje ter povečamo kakovost življenja v urbanih središčih.

Ministrstvo za infrastrukturo odločno podpira uporabo električnih vozil v Sloveniji, saj je za dekarbonizacijo prometa električna mobilnost ključnega pomena. Slovenija je z izgradnjo javne infrastrukture ena od prvih držav v Evropi, ki ima pokrit avtocestni križ s hitrimi polnilnicami za električna vozila. Zavezo za spodbujanje električne mobilnosti uresničuje tudi Ministrstvo za infrastrukturo z lastno električno polnilnico, ki je postavljena ob glavnem vhodu na Langusovi 4 v Ljubljani.

Hitre polnilnice imajo nadstandardno tehnologijo, ki zagotavlja kompatibilnost z večino električnih vozil na trgu. Na univerzalnih polnilnih postajah je mogoče akumulatorje vseh električnih avtomobilov za množično prodajo napolniti do 80 odstotkov polnosti v manj kot pol ure.

Strategija razvoja prometa do leta 2030 in s pogledom do 2050 poleg razvojnih ciljev na prometni infrastrukturi vključuje tudi uresničevanje vizije trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Predvideva elektrifikacijo prometa, namen katere je okolju prijaznejši promet in prehod v brezogljično družbo ter zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. (Vir: Naš stik)

Hitre polnilnice za električna vozila - Slovenije

Hitre polnilnice za električna vozila – Slovenije

Lokacije hitrih polnilnic za električna vozila
Letos do 7.500 EUR nepovratne finančne spodbude za nakup električnega vozila Letos do 7.500 EUR – nepovratne finančne spodbude za nakup električnega vozila