Gospodinjstva sooblikujejo energetsko prihodnost

  • Gospodinjstva sooblikujejo energetsko prihodnost, REUS 2017

Začela se je izvajati terenska raziskava REUS 2017.

Raziskava REUS 2017 omogoča spremljanje energetske učinkovitosti gospodinjstev in sooblikuje smernice energetske prihodnosti Slovenije.

Ozaveščenost gospodinjstev pod drobnogledom

Ponovno anketiranje 1000 gospodinjstev bo med drugim omogočilo vpogled v ozaveščenost Slovencev na področju ravnanja z energijo, ki je povezano z aktualnimi vprašanji s katerimi se soočamo porabniki, dobavitelji  energije, storitev, opreme in država. Rezultati raziskave REUS v letih od 2009 do 2012 so pokazali, da  so gospodinjstva imela preveč optimistično sliko o svojem ravnanju.

Razkorak med predstavo o svoji učinkovitost in dejanskim ravnanjem z energijo je bil zaznan pri več kot polovici gospodinjstev. Rezultati v letu 2015 pa so pokazali, da se je razkorak občutno zmanjšal saj je pasivnih, ki si premalo prizadevajo, da bi zmanjšali porabo energije in s tem tudi svoje stroške, le še dobra četrtina. Zanimiv pa je podatek, da je bilo pasivnih gospodinjstev več v Ljubljani in okolici kot pa drugod po Sloveniji.

Gospodinjstva sooblikujejo energetsko prihodnost / REUS 2015 / Ilustracija: Branko Baćović

Raziskava REUS je kompas energetske učinkovitosti

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017 bo odgovorila na mnoga aktualna vprašanja. Rezultati standardnega dela raziskave bodo omogočili nov vpogled v učinkovitost pri rabi energije in varčevanje z energijo v gospodinjstvih glede na pretekla leta. Dodatna vprašanja državne uprave in nekaterih ponudnikov pa bodo pokazala ali so bili na aktualnih področjih doseženi pričakovani učinki. Najpomembnejše pa bodo usmeritve, ki izhajajo iz rezultatov raziskave in ki bodo Direktoratu za energijo pri MZI v pomoč pri oblikovanju razvojnih smernic in ponudnikom energije, storitev in opreme pri prilagajanju potrebam trga. Gospodinjstvom pa bodo rezultati raziskave REUS v spodbudo pri učinkovitem ravnanju in pri investicijah v učinkovito rabo energije.

Odgovori na aktualna vprašanja

Zanimivi bodo rezultati kako so gospodinjstva sprejela energetske izkaznice? V kolikšni meri so stanovalci v blokih seznanjeni s spremembami načina delitve stroškov za ogrevanje in kaj mislijo o prilagojenem načinu delitve? Ali so stanovalci v blokih pripravljeni investirati v obnovo stavb in pod kakšnimi pogoji? Koliko lastnikov hiš je pripravljenih investirati v ukrepe kot so mala sončna, vetrna ali hidro elektrarna? Ali je samooskrba z električno energijo smiseln ukrep za znižanje stroškov?

Raziskava REUS bo omogočila tudi vpogled v zadovoljstvo s storitvami Eko sklada, svetovalne mreže ENSVET in spletnega energetskega svetovalca www.Porabimanj.si in predočila razloge zakaj porabniki ne uporabljajo omenjenih storitev v večji meri? Izvedeli bomo kakšen je  interes gospodinjstev za dodatne storitve za pametni dom. V kolikšni meri električni avto postaja sprejemljiva izbira?  Ali se obnovljivi viri energije uveljavljajo v skladu s pričakovanji in še mnogo drugih vprašanj katerih odgovori bodo pomagali oblikovati energetsko prihodnost Slovenije.

Rezultati raziskave v septembru 

Rezultati raziskave REUS 2017 bodo znani v septembru. Lahko jih boste spremljali na  www.reus.si in na www.trajnostnaenergija.si. Raziskavo REUS delno sofinancira družba Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Pri raziskavi sodelujejo pobudnik Informa Echo, Center za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan, Gradbeni inštitut ZRMK, Statistični urad Republike Slovenije in Inštitut Mediana.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.