Kako trošimo električno energijo?

  • Kako trošimo električno energijo? / Foto: Pexsels

Glede na raziskavo REUS 2012 se je poraba električne energije najbolj povečala za ogrevanje

Način obračunavanja električne energije ne vpliva na njeno porabo. 

  • V enodružinskih stavbah poraba na gospodinjstvo znaša dobrih 4500 kWh, v večstanovanjskih pa 3.230 kWh.
  • Na porabo električne energije vplivata število družinskih članov ter velikost stanovanja.
  • Glede na raziskavo REUS 2012 se je poraba električne energije najbolj povečala za ogrevanje, ki je postal najpomembnejši segment porabe električne energije v gospodinjstvih.
Kako trošimo električno energijo? / Foto: Pexsels

Kako trošimo električno energijo? / Foto: Pexsels

Največ k porabi povprečnega gospodinjstva v enodružinski stavbi prispevata ogrevanje (17%) in ostala raba električne energije (17 %), sledi hlajenje živil (13%). V večstanovanjski stavbi se največ električne energije porabi za pripravo tople vode (19 %), sledi ogrevanje (17%) in potem hlajenje živil (13 %) ter televizije in računalniki (13 %). Višja poraba električne energije v gospodinjstvih v enodružinski stavbi glede na gospodinjstva v večstanovanjski stavbi je posledica višje porabe za hlajenje živil, ogrevanje ter ostalo rabo. Edina postavka, kjer je v večstanovanjskih stavbah poraba višja, je priprava tople vode, zaradi pogostejše rabe električnih grelnikov.

Kako trošimo električno energijo? / Foto: Pexsels

Kako trošimo električno energijo? / Foto: Pexsels

Glede na preteklo merjenje je zaznati značilno povečanje deleža gospodinjstev, ki elektriko plačujejo po dejanski porabi vsak mesec (2015: 55%; 2012: 31%)

Kako trošimo električno energijo? / Foto: Pexsels

Kako trošimo električno energijo? / Foto: Pexsels

Primerjava ocenjene strukture povprečne porabe električne energije med stanovanjem v enodružinski stavbi in stanovanjem v večstanovanjski stavbi na podlagi rezultatov raziskave REUS 2012

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015


Izračun končne cene električne energije / Porabimanj INFO


Poznaš svojo končno ceno elektrike?

Naredi sam/a – Z mehurčasto folijo zmanjšajte toplotne izgube na oknih

Z mehurčasto folijo lahko na enostaven in cenen način izboljšate toplotno izolacijo starejših oken, strešnih oken ali zunanjih vrat. Ob tem lahko tudi zmanjšate kondenz.

Naredi sam/a – Mreža proti komarjem

Lažje boste spali pri odprtem oknu, obenem pa boste zmanjšali tudi potrebo po hlajenju s klimatsko napravo v vročih dneh.