• Kako uravnavamo temperaturo v stanovanju? / Foto: Pexels

Kako uravnavamo temperaturo v stanovanju?

V večini stanovanj je temperatura enaka priporočeni

Pogosta je tudi raba termostatskih ventilov, ki se še povečuje. Brez regulacije ogrevalnega sistema je 14 % stanovanj. Manj spodbudno je obnašanje pri prezračevanju, zlasti glede zapiranja radiatorskih ventilov med prezračevanjem. 

  • V 26 % stanovanj je dnevna temperatura zraka v času ogrevanja višja od priporočene temperature. Delež teh stanovanj se je povečal. Nočna temperatura je od priporočene višja v 13 % stanovanj.
  • 61 % gospodinjstev ima na radiatorjih nameščene termostatske ventile.
  • Delež se je povečal. V naslednjem letu bo termostatske ventile namestilo še 18% stanovanj.

Obnašanje gospodinjstev ima velik vpliv na rabo energije za ogrevanje. Bolj kot se po tehničnih lastnostih hiša bliža nizkoenergijski, bolj je pomemben vpliv obnašanja na rabo energije. Obnašanje lahko dovolj dobro opišemo z ravnanjem gospodinjstev glede temperature zraka v stanovanju, različnih nastavitev temperatur podnevi in ponoči ter načina prezračevanja stanovanj z odpiranjem oken.

Priporočljiva temperatura zraka v stanovanju je med 20 in 22°C. Ponoči je lahko 2 do 3°C nižja.

Raziskava REUS 2015 je pokazala, da ima 28 % stanovanj v enodružinskih stavbah ter 21 % stanovanj v večstanovanjskih stavbah dnevno temperaturo višjo od priporočene temperature. Glede na predhodne raziskave REUS se je močno povečal delež stanovanj s previsoko temperaturo v enodružinskih stavbah.

Na višino dnevne temperature na podlagi rezultatov REUS 2015 pomembno vpliva vrsta goriva, ki se uporablja za ogrevanje. Stanovanja, ki se ogrevajo na lesno biomaso, imajo namreč statistično značilno višjo temperaturo kot stanovanja, ki se ogrevajo z drugimi energenti. Kaj bi lahko bil vzrok za to, je pokazala analiza povezave med načinom regulacije temperature in vrsto goriva. Izkazalo se je, da statistično značilno več stanovanj, ki za gorivo uporablja les, nima regulacije temperature.

Pozitiven trend je raziskava REUS 2015 pokazala pri termostatskih ventilih, kjer se je delež stanovanj, ki jih imajo nameščene, statistično značilno povečal. V enodružinskih stavbah delež stanovanj s termostatskimi ventili znaša 59 %, v večstanovanjskih stavbah pa 67 %.

Delež stanovanj s termostatskimi ventili

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015[/caption

Regulacija temperature / Pozitivna energija


Regulacija temperature

Ali ste vedeli?

Znižanje temperature v stanovanju za samo 1°C lahko rabo energije in s tem emisije zmanjša za 5 do 10 %, medtem ko znižanje temperature ponoči in takrat, ko nas ni doma, za 2 do 3 stopinje zmanjša rabo energije in emisije CO2 za 7 do 15 %.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.