Z novim letom drugačen način obračunavanja porabe plina

Poraba zemeljskega plina se bo s 1. januarjem obračunavala kot energija oziroma v kilovatnih urah.

Skladno z novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom se s 1. januarjem 2017 uvaja nov način obračunavanja oskrbe z zemeljskim plinom, in sicer se bo poraba, izmerjena v standardnih kubičnih metrih, pretvorila v energijske enote – kilovatne ure.

Tak način obračunavanja sicer v večini evropskih držav uporabljajo že dlje časa. Energetika Ljubljana bo kot upravljavec distribucijskega omrežja in dobavitelj zemeljskega plina zahtevan prehod izvedla tako, da bo za vsa merilna mesta izstavila račun za porabo na dan 31. december 2016. (Vir: Naš stik)


Kaj pomeni energija 1 kWh

  • 1 kWh energije = 10 l vode zavre od ledišča do vrenja
  • 1 kWh energije = 1 dan ogrevanja sanitarne vode za eno osebo
  • 1 kWh energije = 100 x napolni baterijo mobilnega telefona

Z novim letom drugačen način obračunavanja porabe plina