Katerim virom energije bodo podeljene subvencije?

Katerim virom energije bodo podeljene subvencije?