• podnebne spremembe - učinkovita raba energije / Pozitovna energija

03.06.2015

Obrnimo smer pod dve stopinji Celzija

Pri blaženju podnebnih sprememb ima ključno vlogo tudi učinkovita raba energije

V četrtek bo na GZS potekal Okoljski dan gospodarstva, ki nosi naslov Obrnimo smer pod dve stopinji Celzija.

Vpliv spreminjanja podnebja zaznavamo in občutimo že več desetletij. Da bi preprečili nevarne posledice podnebnih sprememb, je bila na mednarodni ravni sprejeta odločitev, da se zadrži rast globalne temperature pod mejo dveh stopinj Celzija glede na predindustrijsko obdobje.

Pri blaženju podnebnih sprememb imata ključno vlogo učinkovita raba energije in odgovorno ravnanje do okolja, tako podjetij kot tudi slehernega posameznika. Enako pomembno pa je izvajanje ukrepov za prilagajanje tem spremembam.

Na konferenci, ki se bo začela ob 9:30, bodo osrednjo pozornost namenili podnebno-energetski politiki EU in s tem povezanimi finančnimi mehanizmi. Predstavili bodo sistem upravljanja z energijo, nabor orodij in ukrepov za zmanjšanje rabe energije in spregovorili o prilagajanju potrebam trga po novih, inovativnih proizvodih. Poleg tega pa bo s primeri iz prakse prikazano, kako v različnih gospodarskih panogah z zmanjševanjem emisij pripomorejo k doseganju nacionalno zavezujočih ciljev, ter s tem sledijo smernicam podnebno energetske politike. (Vir: Naš stik)

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.