Pravičnejša delitev stroškov za toploto

Delitev in obračunavanje stroškov za ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, naj bi bilo z uvedbo prilagojenega pravilnika bolj pravično.

Pri stanovalcih, ki so se soočali s težavami in jih težko reševali, se pojavljajo različna vprašanja. Zbrali smo nekaj ključnih vprašanj in nanje odgovorili. Preverite, če so med njimi tudi vaša.

Kakšne spremembe prinaša nov prilagojen pravilnik?

Prilagojen pravilnik bo omogočil bolj pravično delitev stroškov za ogrevanje predvsem v primerih pretiranega varčevanja in nesorazmerno visokih porab izkazanih z delilniki ter preprečil morebitne zlorabe. Omenjeni primeri so se tudi doslej pojavljali le v posameznih primerih, zato pri veliki večini stavb, kjer se je toplota korektno rabila in obračunavala, ne bo nobenih bistvenih sprememb.

Kdaj začne veljati?

Prilagojen pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 24.9.2016. Pri obračunskih obdobjih, ki so se začela pred tem datumom, se pravilnik začne uporabljati s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.

Kakšne so koristi za stanovalce?

Prilagojen pravilnik odpravlja negotovost pri stanovalcih glede načina izračuna porabniških deležev (po delilnikih ali ogrevani površini), onemogoča zlorabe in nepravičnosti, ki so v zadnjem letu lahko tudi odvračale od varčevanja z energijo. Stanovalci bodo bolj motivirani, da svoja stanovanja vsaj minimalno ogrevajo in posledično ne povzročajo škode sosedom, stavbi in svojemu zdravju, ob tem da pravilnik še naprej spodbuja varčevanje in ukrepe učinkovitega ravnanja z energijo.

Ali je bila uvedba delilnikov smiselna? 

Uvedba delilnikov stroškov v letu 2010 je bil zelo učinkovit ukrep zmanjševanja porabe energije. Omogočil je plačevanje stroškov za toploto glede na njeno porabo, kar lastnike motivira za varčevanje in uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, saj s tem znižujejo svoje stroške. Že v prvem letu po uvedbi delilnikov so bile zaznane korenite spremembe pri ravnanju, saj so prihranki pri energiji za ogrevanje v posameznih primerih znašali tudi do 30% in več.

Zakaj so potrebne spremembe pravilnika? 

Pri izvajanju pravilnika 2015 so se v določenih primerih pojavljale zlorabe in nepravičnosti, ki so povzročale nezadovoljstvo in negotovost lastnikov predvsem glede izračunavanja porabniških deležev. Nekateri lastniki so z varčevanjem pretiravali in se ogrevali na račun sosedov, povzročali škodo na skupnih delih stavbe in živeli v neustreznih bivalnih pogojih. Pravilnik iz leta 2015 je na podlagi 18. in 19. člena skušal odpraviti omenjene negativne učinke. V praksi pa se je pokazalo, da omenjena člena na varčevanje z energijo ne vplivata stimulativno. V primeru prekomerne porabe samo enega lastnika se je namreč poraba toplote vsem stanovalcem obračunala po površini ne glede na to, da so varčevali.

Ali se bodo na podlagi prilagojenega pravilnika dvignili stroški za ogrevanje?

Stroški za ogrevanje se ne bodo povišali, bodo pa v primeru anomalij nekoliko drugače oz. pravičneje razporejeni. Pri veliki večini stavb, kjer se je toplota korektno rabila in obračunavala, ne bo nobenih bistvenih sprememb. Več →

Delitev stroškov ogrevanja: Pretirano varčevanje je škodljivo / Foto: Branko Baćović

Delitev stroškov ogrevanja: Pretirano varčevanje je škodljivo / Foto: Branko Baćović

Pretirano varčevanje je škodljivo

Prilagojen Pravilnik o delitvi stroškov zagotavlja večjo pravičnost po mnenju Ministrstva za infrastrukturo.

Dober (na)svet

Spustimo sonce v stanovanje. Sonce je najcenejši vir svetlobe in toplote. Zato ga spustimo v stanovanje. Čez dan vselej dvignimo žaluzije in odgrnimo zavese (razen poleti, ko ne želimo dodatnega ogrevanja stanovanja). Ob bolj svežih, prehodnih dneh sonce pomaga dvigniti temperaturo v stanovanju za kar nekaj stopinj.