• Svetovni dan okolja / Naša Zemlja

04.06.2013

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1972, 5. junij razglasil za svetovni dan okolja je leta 1972 z namenom, da bi vzbudila večje zanimanje za okolje, pritegnila politično pozornost in pri ljudeh sprožila zavest, da so ključni akterji pri oblikovanju prihodnosti. Leta 1973 je bil prvi dan okolja in od takrat je vsako leto središče dogajanja drugo svetovno mesto, promovira pa se aktualna okoljska tema.

Smo prva generacija, ki se sooča s posledicami globalnega segrevanja in zadnja, ki lahko proti temu še kaj stori – Barack Obama