Razmerje med ozaveščenimi in neozaveščenimi gospodinjstvi glede na rabo energije (2015–2017)

Razmerje med ozaveščenimi in neozaveščenimi gospodinjstvi glede na rabo energije (2015–2017)