Rajko Dolinšek / Pozitvna energija

Mi smo glavni vir na poti osebnega razvoja (video)

Naše telo je celovit sistem, ki ga v veliki meri usmerja energija naših misli in čustev.

Na poti razvoja so nam v pomoč različni viri informacij, pozitivni vzori in sodobna znanstvena odkritja, ki potrjujejo holistični ustroj človeka in življenja (The Biology of Belief, Lipton 2005). Zanimiva odkritja kvantne fizike, ki jih lahko prepoznamo v delovanju našega telesa in uma, se postopoma uveljavljajo tudi na drugih področjih. Revolucionarna ugotovitev je, da je naše telo celovit sistem, ki ga v veliki meri usmerja energija naših misli in čustev. Zato je usklajenost misli in čustev tako pomembna, čeprav je velikokrat ravno usklajenost resen izziv.

Glavni vir za napredovanje na poti osebnega razvoja smo mi sami in naša sposobnost usklajevanja misli, čustev in telesa. Ključni kriterij vrednotenja kakovosti življenja pa je naše notranje zadovoljstvo. Žal pa so vrednote, kot je zdrava pamet, konstruktivnost in sposobnost povezovanja, pod tiranijo neznanja in odtujenosti od sebe, pri večini zamrle. Sposobnost občutenja notranje harmonije pa zakrnela.

Pokazatelj, da napredujemo na poti osebnega razvoja, je prebujajoče zavedanje, da z načinom mišljenja, čustvovanja in delovanja sami ustvarjamo svoje življenje. Prevzemanje odgovornosti zase in ne le za svoja dejanja je ključno, da bi napredovali na poti osebne rasti in da bi svojim bližnjim bili opora na njihovi razvojni poti.

Osebni razvoj kot perspektiva življenja / Olivera Baćović Dolinšek / Pozitivna energija

Mi smo glavni vir na poti osebnega razvoja / Rajko Dolinšek / Pozitivna energija

Kriterij vrednotenja kakovosti življenja je naše notranje zadovoljstvo.

Za slabo polovico anketiranih slovenskih gospodinjstev je zdravstveno in psihofizično stanje eden od treh najpogostejših odgovorov na vprašanje “Kaj oblikuje vaš način življenja?”

Mogoče vas še zanima