Nova polnilna postaja za električna vozila na Dobrni

Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije

Električna mobilnost je vse bolj pomembna v prizadevanjih za zmanjšanje vplivov prometa na okolje.

Napredek na področju razvoja novih tehnologij omogoča zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv, alternativne oblike uporabe energetskih virov pa so korak k uresničevanju načel trajnostnega napredka in varstva okolja.

Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije

Tak korak je tudi ureditev infrastrukture za električna vozila. Skupina Elektro Celje je v sodelovanju z občino Dobrna iz vseh zgoraj naštetih razlogov postavila in uredila polnilno postajo za električna vozila, ki je umeščena na parkirišču v centru Dobrne, skupaj z dvema novo označenima parkiriščema. Pridobitev je bila s priložnostnim dogodkom namenu uradno predana 22. junija. (Vir: Naš stik)

Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije Lokacije hitrih polnilnic za električna vozila
Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije

Letos do 7.500 EUR – nepovratne finančne spodbude za nakup električnega vozila

Člani mreže SINERGIJA