Nova polnilna postaja za električna vozila na Dobrni

Električna mobilnost je vse bolj pomembna v prizadevanjih za zmanjšanje vplivov prometa na okolje.

Napredek na področju razvoja novih tehnologij omogoča zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv, alternativne oblike uporabe energetskih virov pa so korak k uresničevanju načel trajnostnega napredka in varstva okolja.

Nova polnilna postaja za električna vozila

Nova polnilna postaja za električna vozila na Dobrni

Tak korak je tudi ureditev infrastrukture za električna vozila. Skupina Elektro Celje je v sodelovanju z občino Dobrna iz vseh zgoraj naštetih razlogov postavila in uredila polnilno postajo za električna vozila, ki je umeščena na parkirišču v centru Dobrne, skupaj z dvema novo označenima parkiriščema. Pridobitev je bila s priložnostnim dogodkom namenu uradno predana 22. junija. (Vir: Naš stik)

Hitre polnilnice za električna vozila - Slovenije

Hitre polnilnice za električna vozila – Slovenije

Lokacije hitrih polnilnic za električna vozila

Letos do 7.500 EUR nepovratne finančne spodbude za nakup električnega vozila

Letos do 7.500 EUR – nepovratne finančne spodbude za nakup električnega vozila