17.01.2014

Bruto domača poraba OVE (brez hidroenergije) bo v letu 2013 znašala 28794,3 TJ, neobnovljivih industrijskih odpadkov pa 1639,0 TJ. V primerjavi s predhodnim letom bo količina energije iz OVE večja za 2,1 odstotka , iz neobnovljivih industrijskih odpadkov pa za 10,6 odstotka. V strukturi prevladuje 63,9-odstotni delež biomase (5,4 odstotka manj kot v letu 2012). Sledijo: geotermalna energija z 10,4 odstotka (28,3 odstotka več kot v letu 2012), neobnovljivi industrijski odpadki s 5,7 odstotka (10,6 odstotka več kot v letu 2012), sončna energija s 5,5 odstotka (42,1 odstotka več kot v letu 2012), biodizel s 7,2 odstotka (8,1 odstotka več kot v letu 2012), deponijski plin z 0,9 odstotka (3,6 odstotka manj kot v letu 2012), biobencin z 0,7 odstotka (11,3 odstotka več kot v letu 2012) in plin iz čistilnih naprav z 0,4 odstotka (1,7 odstotka manj kot v letu 2012).

Delež OVE z neobnovljivimi industrijskimi odpadki in hidroenergijo skupaj v končni porabi energije, izračunan po metodologiji EU, bo v letu 2013 dosegel 19,4 odstotka.

Emisije SO2 bodo v letošnjem letu v primerjavi z letom 2012 manjše za 0,3 odstotka, emisije NOx manjše za 0,3 odstotka in emisije CO2 večje za 0,1 odstotka.

Energetska bilanca kaže še, da bo uvozna energetska odvisnost Slovenije v letošnjem letu 51,3-odstotna, kar je več kot lani, ko je ta znašala 47,7 odstotka. (pb / vir: Naš stik)  Več na →