Smo pri pripravi tople vode učinkoviti?

V Sloveniji prevladujejo pri pripravi tople vode energetsko neučinkoviti sistemi, vendar se je njihov delež v obdobju 2012-2015 pomembno zmanjšal. Glavna vira energije v enodružinskih stavbah sta zlasti les in tudi kurilno olje v večstanovanjskih pa zlasti daljinsko ogrevanje in plin.

  • Topla voda se večinoma pripravlja v sistemih za centralno ogrevanje, vendar je v večstanovanjskih stavbah delež nižji kot v enodružinskih. Najpogostejši sistem za pripravo tople vode v večstanovanjskih stavbah je električni grelnik vode, v enodružinskih pa pozimi kotel na les, poleti pa električni grelnik vode.
  • V zadnjih petih letih so gospodinjstva za nove naprave najpogosteje izbrala klasični kotel na les in sodobni kotel na les, sledijo toplotne črpalke zrak-voda. Podobna situacija se kaže tudi za naprej.

Poraba energije za pripravo tople vode v skupni porabi za ogrevanje in toplo vodo predstavlja približno petino. Topla voda se lahko pripravlja lokalno ali centralno. Tista gospodinjstva, ki imajo lokalno ogrevanje, toplo vodo pripravljajo lokalno, v največji meri z električnimi grelniki vode. Pozimi in poleti ni razlike. Gospodinjstva, ki imajo centralno ogrevanje v največji meri uporabljajo za pripravo tople vode enak sistem kot za ogrevanje. V enodružinskih stavbah pozimi delež takih stanovanj znaša 66 %, poleti 42 %, v večstanovanjskih stavbah pa pozimi 41 %, poleti pa 37 %.

Prihranek energije za pripravo tople vode

Pri pripravi tople vode obstaja še velik potencial za izboljšanje učinkovitosti, saj bi lahko poleti v vseh enodružinskih stavbah toplo vodo pripravljali s sprejemniki sončne energije ali toplotnimi črpalkami, s čimer bi se poraba energije za pripravo tople vode poleti lahko zmanjšala do 45%. V večstanovanjskih stavbah je namestitev sprejemnikov sončne energije in toplotnih črpalk bolj problematična, vendar so se na trgu že pojavile manjše stenske izvedbe toplotnih črpalk za pripravo tople vode, ki so mnogo bolj učinkovite od navadnih električnih grelnikov.

Primerjava deleža stanovanj z učinkovito napravo za ogrevanje ali pripravo tople vode med raziskavami REUS 2010, REUS 2011, REUS 2012 in REUS 2015

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015


Koliko elektrike in denarja porabite za ogrevanje vode?

Ali ste vedeli?

  • Če bi gospodinjstva zamenjala neučinkovite naprave za pripravo tople vode ter ob tem zmanjšala uporabo naprav na kurilno olje in povečala uporabo sprejemnikov sončne energije ter toplotnih črpalk, bi se poraba energije za pripravo tople vode na leto zmanjšala za 0,4 PJ oziroma za 9 %. Prihranek energije je skoraj enak energiji, ki je potrebna za pripravo tople vode za celoten Maribor.
  • Zaradi uporabe učinkovitejših naprav in prehoda na okolju bolj prijazna goriva, bi se emisije pri ogrevanju stanovanj in pripravi tople vode znižale za 23 %.

Logo_PorabimanjAPP

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.