Kako prezračujemo v stanovanju? / Foto: Branko Baćović

Delež prisilnega prezračevanja v gospodinjstvih je še vedno zelo majhen

V večini stanovanj je temperatura enaka priporočeni. Pogosta je tudi raba termostatskih ventilov, ki se še povečuje. Manj spodbudno je obnašanje pri prezračevanju, zlasti glede zapiranja radiatorskih ventilov med prezračevanjem. 

  • Delež prisilnega prezračevanja v gospodinjstvih je še vedno zelo majhen Stanovanja se večinoma prezračujejo z občasnim odpiranjem oken na stežaj, pogosto pa je tudi prezračevanje z občasnim odpiranjem z nagibom.
  • Kar v 24 % stanovanj so okna odprta več kot 10 min.
  • Delež stanovanj, ki ima skoraj ves čas okno odprto, se je povečal. Med temi stanovanji jih večina ne zapira radiatorskih ventilov med prezračevanjem.

Obnašanje gospodinjstev ima velik vpliv na rabo energije za ogrevanje. Bolj kot se po tehničnih lastnostih hiša bliža nizkoenergijski, bolj je pomemben vpliv obnašanja na rabo energije. Obnašanje lahko dovolj dobro opišemo z ravnanjem gospodinjstev glede temperature zraka v stanovanju, različnih nastavitev temperatur podnevi in ponoči ter načina prezračevanja stanovanj z odpiranjem oken. Zniževanje temperature v stanovanju povzroči dvig relativne vlažnosti, kar lahko vodi v nastajanje plesni. V izogib temu je potrebno redno, kratkočasno in temeljito zračenje stanovanj.

Poznamo dve glavni vrsti zračenja – naravno in prisilno. Najpogosteje se naravno prezračevanje zagotavlja z odpiranjem oken, prisilno pa poteka s prezračevalnimi sistemi, ki so se v stanovanjskih stavbah zaradi nizkoenergijske in pasivne gradnje začeli v večjem številu pojavljati šele v zadnjem času.

Priporočljivo 5 do 10 minutno odpiranje oken na stežaj vsake tri ure.


Analiza gibanja deležev načinov prezračevanja stanovanj
Delež stanovanj, ki prezračujejo naravno (z odpiranjem oken), se je po raziskavi REUS 2015 zmanjšal na z 99,4 % leta 2012 na 98 %. Kljub minimalnemu zmanjšanju deleža stanovanj z naravnim prezračevanjem, je opazno, da mehansko prezračevanje zelo počasi prihaja tudi v gospodinjstva. V prihodnje se zaradi zaostrovanja zahtev za energetsko učinkovitost stavb pričakuje močno povečanje deleža mehanskega prezračevanja z izkoriščanjem odpadne toplote zraka.

Analiza gibanja deležev načinov prezračevanja stanovanj

Analiza gibanja deležev načinov prezračevanja stanovanj


Ali ste vedeli?

S kratkim in temeljitim prezračevanjem lahko v primerjavi z ves čas odprtimi okni na nagib, prihranimo približno 15% energije za ogrevanje in emisij CO2.