REUS 2015 / Smo pri razsvetljavi učinkoviti? / Foto: Pixels

Če bi zamenjali neučinkovite žarnice z bolj učinkovitimi, bi se poraba električne energije za razsvetljavo zmanjšala za dobro polovico.

V gospodinjstvih je že dve tretjini sijalk oz. žarnic energetsko učinkovitih, vendar je še nekaj potenciala za večjo učinkovitost.

Z uporabo varč­nih sijalk lahko znižamo ra­čun za električno energijoSe nam je posvetilo? Ilustracija: Zvonko Čoh

  • Najbolj pogoste so kompaktne fluorescentne sijalke, sledijo navadne žarnice z žarilno nitko, kmalu za njimi pa LED sijalke. V primerjavi z letom 2012 se je povečal delež LED sijalk.
  • Podobno kot v letu 2012 ima večina gospodinjstev v notranjih prostorih med 10 in 19 sijalk (39 %), slaba četrtina (24 %) manj kot 10 sijalk in dobra petina (22 %) med 20 in 29 sijalk.
  • Več kot eno uro dnevno je v dveh tretjinah anketiranih gospodinjstev prižganih do 30 % sijalk.
  • Slaba tretjina gospodinjstev (32 %) bo v naslednjih 12 mesecih verjetno začela uporabljati ali povečala delež LED sijalk.

Poraba električne energije za razsvetljavo je odvisna od števila in moči sijalk ali žarnic, njihove vrste in od obnašanja gospodinjstev (čas gorenja).

REUS 2015 / Smo pri razsvetljavi učinkoviti? / Foto: Pixels

REUS 2015 / Smo pri razsvetljavi učinkoviti? / Foto: Pixels

Med energetsko učinkovite žarnice oz. sijalke štejemo fluorescentne in kompaktne fluorescentne sijalke, svetleče diode (LED) ter energetsko učinkovite halogenske žarnice. Tovrstne halogenske žarnice porabijo do 30 % manj energije od navadnih halogenskih žarnic. Navadne žarnice na žarilno nitko in navadne halogenske žarnice se bodo na podlagi evropske zakonodaje s trgovskih polic postopno umaknile do leta 2016.

Brez energetsko učinkovitih sijalk oz. žarnic je po raziskavi REUS 2015 9 % gospodinjstev. Ta podatek je zelo zanimiv, saj nam pove, da desetina gospodinjstev ni sprejemljiva za nove tehnologije zaradi različnih razlogov.

Z zamenjavo navadne žarnice s kompaktno sijalko prihranimo 75 % električne energije, poleg tega imajo kompaktne sijalke daljšo življenjsko dobo. Svetleče diode so trenutno energetsko najbolj učinkovita tehnologija razsvetljave. Glede na kompaktne sijalke z njimi prihranimo 50 % energije.

Slaba tretjina gospodinjstev (32 %) bo v naslednjih 12 mesecih verjetno začela uporabljati ali povečala delež LED sijalk.

Vse sijalke oz. žarnice v stanovanju ne gorijo enako dolgo. V povprečju jih več kot eno uro gori 25 % v enodružinskih stavbah ter 27 % v večstanovanjskih stavbah. V vseh gospodinjstvih skupaj delež znaša 26 %.


Emisije CO2

Razsvetljava za svoje delovanje porablja električno energijo, zato povzroča samo posredne emisije CO2. Na leto ji lahko pripišemo 111 kt emisij CO2. Ob zamenjavi neučinkovitih žarnic za učinkovite sijalke, bi se emisije zmanjšale za dobro polovico.


Deleži različnih vrst žarnic oz. sijalk v enodružinskih in večstanovanjskih stavbah na podlagi rezultatov raziskav REUS

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015


Ali ste vedeli?

Če bi gospodinjstva zamenjala vse navadne žarnice in petino halogenskih z bolj učinkovitimi kompaktnimi sijalkami ter LED sijalkami, bi se poraba električne energije za razsvetljavo zmanjšala za dobro polovico. To ob predpostavki, da luči v povprečju gorijo uro in pol na dan, pomeni prihranek električne energije v višini 110 GWh, kar je približno enako celoletni porabi vseh pomivalnih strojev v Sloveniji. Hkrati je ta prihranek enak povprečni letni proizvodnji HE Boštanj, ki je bila leta 2006 zgrajena na reki Savi.

Preberite še:

Zakaj mi je po enem letu nehala delovati varčna sijalka? / Foto: Pexsels

Zakaj mi je po enem letu nehala delovati varčna sijalka? / Foto: Pexsels

Zakaj mi je po enem letu nehala delovati varčna sijalka?