Evropska komisija je ob koncu leta na svoji spletni strani objavila poročilo o trendih v energetiki, transportu in emisijah toplogrednih plinov EU do leta 2050

Poročilo med drugim kaže, da EU s trenutnimi politikami na teh področjih ne bo dosegla cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80 do 95 odstotkov do leta 2050. Napovedi Evropske komisije, ki temeljijo na zadnjih trendih in sprejetih politikah ter zadnjih razpoložljivih podatkih Evropskega statističnega urada, namreč kažejo 24-odstotno zmanjšanje emisij v letu 2020 in le 44-odstotno zmanjšanje v letu 2050 (v primerjavi z letom 1990). Ob tem naj bi se energetska uvozna odvisnost EU v tem obdobju povečala na skoraj 57 odstotkov. Glavni razlog za to je predvsem omejena razpoložljivost domačih virov fosilnih goriv. Strokovnjaki in voditelji EU so si zato enotni, da mora EU, če želi doseči zastavljene cilje zmanjšanja emisij, narediti več na varčevanju z energijo in izrabi obnovljivih virov energije. Predvsem pa opozarjajo, da si EU za obdobje po letu 2020 ni zadala nobenih zavezujočih ciljev in ni definirala nobenih novih politik na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Brez ciljev do leta 2030 pa zanesljivost energetske oskrbe, uvozna neodvisnost in nizkoogljična družba niso nedosegljive.

Poročilo predvideva, da bodo zemeljski plin, vetrna in jedrska energija do leta 2050 zagotavljali okrog četrtino potreb EU po energiji. Po predvidevanjih Evropske komisije naj bi bilo v naslednjih 20 letih postavljenih največ vetrnih elektrarn, s tem pa bo vetrna energija do leta 2040 postala vodilna tehnologija proizvodnje električne energije v Evropi. Veter in drugi obnovljivi viri energije bodo v naslednjih 20 letih predstavljali 59 odstotkov novih evropskih proizvodnih kapacitet.

Še naprej bo pomemben cilj evropskih energetskih politik ostala tudi energetska učinkovitost, saj ukrepi varčevanja z energijo zahtevajo relativno majhne vložke in prinašajo velike prihranke, kar pa je za evropska gospodinjstva in gospodarstvo, ki jih je finančna kriza močno prizadela, še kako pomembno.

 (pb / Več na → Naš stik)