Ne želim več zategovati pasu in varčevati! / Foto: Branko Baćović

Ne želim več zategovati pasu in varčevati! – varčevanje z energijo / Foto: Branko Baćović