7 idej za zmanjšanje osebnega ogljičnega odtisa v prevozu / Pozitivna energija / Ilustracija: Branko Baćović

7 idej za zmanjšanje osebnega ogljičnega odtisa v prevozu

Kakovost zraka v Sloveniji se je v zadnjih desetletjih bistveno izboljšala, vendar je koncentracija onesnaževal v zraku še vedno previsoka. Zmanjševanje osebnega ogljičnega odtisa v prometu močno vpliva na izboljšanje kakovosti zraka.

Podatki Agencije RS za okolje (ARSO) kažejo, da je čezmerno onesnažen zrak eden najbolj perečih okoljskih problemov Slovenije in da je za izboljšanje kakovosti zraka potrebno intenzivnejše izvajanje ukrepov.

Kakovost zraka v Evropi se je v zadnjih 60 letih znatno izboljšala. Koncentracije številnih onesnaževal so se močno zmanjšale, vendar onesnaženost zraka ostaja glavni okoljski dejavnik, povezan z boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti, in prezgodnjo umrljivostjo v EU.

Onesnažen zrak povzroča ali poslabšuje obolenja dihal, srčno-žilne bolezni in povečuje pojavnost raka, zaradi česar je pričakovana življenjska doba v Evropski Uniji (EU) krajša za skoraj 9 mesecev.

Cestni promet predstavlja velik del osebnega ogljičnega odtisa, zato je kakovost zraka odvisna tudi od nas posameznikov v prometu. Pripravili smo sedem preprostih idej, ki vas bodo motivirale, da zmanjšate svoj osebni ogljični odtis in prispevate k izboljšanju kakovosti zraka.

Uporabljajte osebno energijo

Hoja in kolesarjenje zmanjšujeta osebni ogljični odtis in pozitivno vplivata na zdravje. Raziskava REUS 2019 kaže, da se slaba petina anketirancev odpravi v službo ali po nakupih v kraju bivanja peš ali s kolesom.

Pogosteje uporabljajte javni potniški prevoz

Uporaba javnega potniškega prevoza zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov, prihrani stroške avtomobila in zagotavlja večjo raven telesne aktivnost s pogostejšo hojo med postajami. Raziskava REUS 2019 kaže, da le majhen delež gospodinjstev uporablja javni potniški promet za vožnjo na delo, v šolo ali na fakulteto ter za opravila in nakupovanje.

Povezujte svoje opravke v eno vožnjo (»potovalna veriga«)

Dobro načrtovanje poti vam omogoča, da opravite več stvari (na primer nakupe, obisk frizerja, obisk prijateljev) v krajšem času in z nižjimi stroški. Za to je potrebna dobra organizacija, ki nam omogoča, da z eno vožnjo hkrati opravimo več stvari oz. obveznosti.

Vozite se skupaj s prijatelji ali sodelavci

Če imate možnost, uporabite ali organizirajte prometno skupnost skupaj s prijatelji ali sodelavci. Souporaba vozil je manj stresna kot samo vožnja in je odličen način za sklepanje novih ali ohranjanje in krepitev obstoječih prijateljskih vezi, znižuje stroške goriva in vzdrževanja avtomobila. Manj avtomobilov na cestah pomeni tudi manj emisij toplogrednih plinov in manjšo verjetnost zastojev ter večjo varnost v cestnem prometu.

Delajte od doma, če vam to služba dopušča

Delo na daljavo lahko zmanjša obremenitev prometne infrastrukture, izboljša ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter vam prihrani čas in potne stroške. Poleg tega lahko delo na daljavo pomeni izboljšanje produktivnosti s prilagodljivim urnikom za delavca in manjšo fluktuacijo zaposlenih za delodajalca.

Dobro vzdržujte svoje vozilo in vozite zmerno

Redno in dobro vzdrževanje vozila ter zmerna vožnja s prilagojeno hitrostjo brez naglega pospeševanja in zaviranja zmanjšujeta porabo goriva in povečujeta varnost za vse udeležence v prometu.

Ne puščajte avtomobila v prostem teku

Če pustite avto v prostem teku, po nepotrebnem onesnažujete zrak, trošite gorivo in povzročate nepotrebno obrabo motorja. Odvisno od tipa motorja avtomobil v prostem teku porabi med 0,8 in 1,5 litra bencina ali dizla na uro.

Infografika: 7 idej za zmanjšanje osebnega ogljičnega odtisa v prevozu

Infografika - 7 idej za zmanjšanje osebnega ogljičnega odtisa v prevozu / Pozitivna energija / Ilustracija: Branko Baćović

Članek je povezan z okoljskimi kazalci ravnanja z energijo, ki jih je omogočil MOP ARSO na podlagi izsledkov Raziskave REUS.

Mogoče te še zanima