Kako razvijati svojo ustvarjalnost / Pozitivna energija / Ilustracija: Branko Baćović

Kako razvijati svojo ustvarjalnost

Pripovedovanje zgodb v slikah in vizualizacija podatkov sta pomagala učinkovito ravnanje z energijo približati gospodinjstvom, podjetjem in javni upravi. V tokratnem zapisu preberite, kako nam je to uspelo in kaj smo ob tem ugotovili.

Za svoje osnovno delovanje človek potrebuje zrak, vodo, hrano in gibanje.  Za reševanje številnih izzivov na miselni, čustveni in materialni ravni pa potrebuje navdih, ki ga spodbudi, da naredi vse potrebno za konstruktivno reševanje posameznega izziva. Ta navdih večkrat iščemo pri drugih, medtem ko pogosto pozabimo na svoje (notranje) vire.

Astrologi pravijo, da smo vstopili v dobo vodnarja, ki naj bi po izjemnem razvoju industrije in informatike omogočila tudi razvoj zavesti. Tako kot si pred par desetletji nismo znali predstavljati pametnega mobilnega telefona s številnimi funkcijami, si tudi zdaj ne moremo oziroma ne znamo predstavljati, kaj vse se nahaja izza meja našega zavedanja o sebi in vsem, kar nas obdaja.

Človek vodnarjeve dobe, ki bo konstruktivno uporabljal vire in informacije za zagotavljanje in širjenje osebne, družbene in planetarne blaginje, bo znal črpati navdih iz svoje lastne celovitosti, ki mu bo omogočila zavestno povezavo z življenjsko energijo v sebi. Občuteno in ozaveščeno harmonijo bo tak človek na ustvarjalne načine vnašal v svoje vsakodnevne aktivnosti.

Ta potencial imamo ljudje sicer že danes, vendar ga uporabljamo v minimalnem obsegu. Učinkovito ravnanje z energijo predstavlja enega od mnogih načinov, kako lahko z ozaveščanjem in odpravljanjem potratnih navad postopoma razvijamo nesluten potencial zavesti in ustvarjalnost.

Pripravljeni na spremembe? BODITE DEL REŠITVE!

Po izsledkih Raziskave REUS 2019 se več kot polovica (56 %) anketiranih gospodinjstev zaveda svoje prevelike odvisnosti od osebnega avtomobila. Vendar bi se bila le slaba petina (18 %) pogojno pripravljena odreči udobju in fleksibilnosti osebnega avtomobila.

Primer iz prakse

Pri razvoju vizualne podobe spletnih kanalov Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo – EURE smo si v družbi Informa Echo zadali cilj, da ljudem približamo pomen in koristi, ki jih omogoča učinkovita raba energije. Med drugim smo razmišljali, kako ljudem predstaviti statistične podatke Raziskave REUS, prednosti energetsko učinkovite tehnologije in nasvetov za učinkovito ravnanje z energijo na razumljiv način in  zanimivi način, kot so zgodbe v slikah.

Za posamezne vsebinske sklope, spletne strani in orodja, ki so vključena v Ekosistem EURE, smo razvili celovit vizualnI pristop, ki uporabnikom pomaga bolje razumeti pomen učinkovitega ravnanja z energijo in jih k temu spodbuja. Vizualno podobo smo razvijali na 3 ravneh:

Simboli

Simboli – predstavljajo vsebinska področja Ekosistema EURE.

Kako razvijati svojo ustvarjalnost - Simboli / Pozitivna energija / Ilustracija: Branko Baćović

Infografike

Infografike – predstavljajo predvsem statistične podatke.

8 % JSS proizvaja elektriko - Infografike / Pozitivna energija

Ključni dejavni pri izbiri prevoza je čas - Infografike / Pozitivna energija / Ilustracija: Branko Baćović

Ilustracije

Ilustracije – prikazujejo koristne nasvete in druge uporabne informacije.

Različni vizualni pristopi se med seboj dopolnjujejo in omogočajo bolj domiselno in uporabnikom prijazno predstavitev možnosti in večplastnih koristi, ki jih omogoča učinkovita raba energije (URE).

Varčevanje z energijo je vse večji izziv / Porabimanj INFO / Ilustracija: Branko Baćović

Pridobljene izkušnje

Odkrivanje lastnih potencialov nas sčasoma privede do spoznanja, da je ustvarjalnost del naše narave. Žal jo prekrivajo številni negativni elementi kot so strah, negotovost, nerazumevanje, odtujenost, ki se lahko odražajo v malomarnosti, pasivnosti in potratnih navadah.

Rezultati pri celovitem reševanju izzivov so običajno večplastni. Ob delovnih in finančnih rezultatih ter pridobljenih izkušnjah in znanju je nagrada za nekoga tudi osebni razvoj in večja ustvarjalnost, ki se odražata v zrelosti, fleksibilnosti in večji pripravljenosti za premagovanje ovir.

Branko, ilustrator in oblikovalec, je pridobljeno izkušnjo pri oblikovanju spletnih strani Ekosistema EURE, prenesel na svojo osebno raven. Osebni razvoj, ki ga je doživel ob svojem, zelo uspešnem delu, mu je pomagal izboljšati samozaupanje in vero v svoje potenciale, kar se odraža tudi na drugih področjih njegovega delovanja.

Ugotovitev

Ustvarjalnost, ki se lahko odraža tudi v vsakodnevnem vedenju in ravnanju, ter hkratno delo na sebi nam omogočata, da presežemo pričakovanja in postanemo boljša različica samega sebe.

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!

Članek je omogočil ELES.

Mogoče te še zanima