Raziskava REUS

Dobra petina gospodinjstev (glede na rezultate Raziskave Energetske Učinkovitosti Slovenije – REUS 2012) se uvršča v segment entuziastov, ki so najbolj ekološko ozaveščeni in “razsvetljeni”, pa tudi njihova ravnanja pričajo, da to udejanjajo tudi v praksi.

Raziskava REUS

Z izjavami glede potrebe po učinkovitem ravnanju se v veliki večini strinjajo ali zelo strinjajo. Najbolj jih določa strinjanje s trditvijo, da lahko s preprostimi ukrepi zmanjšamo rabo energije in da se zdi njihovemu gospodinjstvu vsakodnevno varčevanje z energijo zelo pomembno. To so anketirani, ki jih precej skrbi za okolje in nikakor ne menijo, da je to le modni trend ali marketinški trik. 

Pri opisovanju dnevne rabe energije jih odlikuje nadpovprečno učinkovita raba energije (zapiranje ventilov na radiatorju med prezračevanjem, pokrivanje posode med kuhanjem, izklapljanje kuhalne plošče še pred koncem kuhanja, uporaba kolesa in podobno).

V primerjavi s preteklim merjenjem ostaja velikost segmenta nespremenjena, od leta 2010 sicer opažamo rahlo pozitiven trend. Naslednja raziskava REUS 2015, bo razkrila, ali se ta trend nadaljuje.

V tem segmentu so nadpovprečno zastopana gospodinjstva: 

  • manj številčna gospodinjstva (1 do 2 člana),
  • naselja z nad 10.000 prebivalci in gospodinjstva iz Ljubljane in
  • glede na regijo prihajajo iz Osrednjeslovenske in Jugovzhodne Slovenije.

Preverite tudi vi svojo učinkovitost

Več kot polovica Slovencev živi v zablodi, da z energijo ravna učinkovito. Zanimivo pa je tudi to, da je razkorak med tem, kar mislimo o svoji učinkovitosti in tem, kako dejansko ravnamo z energijo, večji v Sloveniji kot v EU. 

Kviz je glede na metodologijo raziskave REUS zelo poenostavljen in prilagojen za hitro testiranje na spletu. Namenjen pa je predvsem spodbujanju k energijsko učinkovitemu ravnanju, kar nam omogoča prihranek in je koristno za okolje.

  • 1 / Drsnik (slider) postavie na pozicijo, oz. v skupino v katero mislite da ste (neosveščen oz. boljše povedano ravnodušen, pasiven, skeptik, realist, ali entuzijast).
  • 2 / Odgovorite na 6 (šest) enostavnih vprašanj.
  • 3 / Boste dobili odgovor, ki vam bo pokazal kako dejansko ravnate z energijo.