Učinkovito ravnanje z energijo kot skupna vrednota / Raziskava REUS 2022 / Ilustracija: Branko Baćović