Družbene inovacije za trajnostno, na znanju temelječe podjetništvo

VABIMO VAS NA POSVET Z AVTORJEMA INTEGRALNE EKONOMIJE, PROFESORJEMA RONNIEJEM LESSEMOM IN ALEXANDROM SCHIEFFERJEM 

Ponedeljek, 16.06.2014 / 15:30 - 18:30 / Biotehniška fakulteta, UL, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

Na posvetu bomo tri prebojne slovenske primere podjetniških in inovativnih praks, ki delujejo v skladu z načeli trajnostnega razvoja, razložili s pomočjo teorije integralne ekonomije. Domel kot visokotehnoško podjetje z notranjim lastništvom, Solčavsko kot vrhunska turistična destinacija, ki gradi na spoštovanju naravne in kulturne dediščine, Srce Slovenije kot trajnostni model regionalnega razvoja s podjetniškimi inovacijami - primerjali jih bomo s svetovno priznanimi primeri integralnega gospodarstva, kot so Mondragon, SEKEM, banki Triodos in Grameen in drugi. Zastavili si bomo predvsem vprašanji: 

  • kako je možno te dobre prakse razširiti po Sloveniji in preko meja naše dežele 
  • in na kakšen način bi jih lahko skupaj z drugimi integralnimi primeri (kot so BC Naklo, Občina Vojnik, Jelovica, eTRI, Pipistrel, Plan B za Slovenijo, CAAP, inovativne pobude mladih …) povezali v perspektiven razvojni model na nacionalni ravni, ki je lahko tudi alternativa dosedanji, relativno neuspešni poti za izhod iz krize. 

S posvetom želimo v Sloveniji spodbuditi družbeno inoviranje v podporo trajnostnemu, na znanju temelječemu podjetništvu, hkrati pa prispevati k širši uveljavitvi že uspešnih domačih primerov te perspektivne razvojne usmeritve.

PROGRAM POSVETA
  • Uvod v integralno ekonomijo (Dr. Ronnie Lessem, Dr. Alexander Schieffer, Trans4m, Switzerland) 
  • Predstavitev treh slovenskih modelov integralnega zelenega gospodarstva: Domel, Solčavsko, Srce Slovenije (predstavniki nosilcev) 
  • Analiza primerov, njihova primerjava s svetovno priznanimi modeli integralnega gospodarstva, predlogi za nadaljnji razvoj in širjenje (Dr. Ronnie Lessem, Dr. Alexander Schieffer, Trans4m, Switzerland) 
  • Razprava in povezovanje z drugimi primeri dobre prakse Integralne zelene Slovenije 

Posvet po potekal v angleškem jeziku. 
Prijave po e-pošti na: integralnaslovenija@gmail.com

Veliko informacij o integralnem zelenem gospodarstvu je objavljenih tudi na spletni strani www.dpiciga.com.


Člani mreže SINERGIJA