Knjiga “9K”, ali “9 korakov učinkovitega komuniciranja” razkriva svojevrsten pristop h komuniciranju, ki temelji na neločljivi povezavi med komuniciranjem in osebnostno rastjo

Zakaj je komuniciranje tako pomembno?

Umetnost komuniciranja je brezčasna dejavnost, hkrati pa ena najzaslužnejših, da smo zgradili to in predhodne civilizacije. Skozi komunikacijo širimo zavest in ohranjamo spoznanja za prihodnje rodove. Če generacije, ki so živele pred nami, ne bi komunicirale in prenašale znanj, od uporabe ognja do izpopoljnjevanja jezika naslednjim rodovom, ne bi bili na današnji stopnji razvoja. Slaba komunikacija nas lahko popelje v vojno, dobra v harmonično prihodnost. Na komunikaciji slonijo vzgojno izobraževalne ustanove in podjetja, vlade, religije, gibanja, družbena omrežja in nenazadnje tudi naš odnos do sebe in soljudi …

Komunikacija je, je bila in bo eden od osnovnih temeljev družbe. Pa ne glede, ali komuniciramo z govorico telesa, s pomočjo spleta ali s telepatijo. Ta knjiga ni lahko čtivo, ki ga boste v hipu prebrali. A poglobljeno branje bo odkrilo načine in pristope, s katerimi se je mogoče učinkovito spopasti s problemi in izzivi časa, v katerem živimo.

Izdajatelji – Slovensko društvo za odnose z javnostmi in agencija Informa Echo, 2007.

Kaj o knjigi mislijo drugi

  • Nisem še prebrala boljše knjige s tega področja, ki bi bolj doživeto, enostavno in s konkretnimi primeri iz žljivljenja tako prepričljivo razlagala zapletene ter težavne procese komuniciranja.
    (Janja Požar, MBA, ABC, Po.svet, d.o.o.. direktorica)
  • S to knjigo se ne izobražujemo, z njo rastemo.
    (Jana Bogdanovski, svetovalka za odnose z javnostmi, Zavod RS za varstvo narave)