Energetske izkaznice / Pozitivna energija

Ministrstvo za infrastrukturo objavilo predlog Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo je na podlagi določb Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014) objavilo predlog Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic za javno obravnavo. Pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic, način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register, vrste stavb za katere velja obveznost. Določa tudi obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto ter podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo ter roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami. Pravilnik določa še vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto (v skladu z Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb).  Vir: Naš stik

Javnost lahko pripombe pravilnika v času javne obravnave pošlje do vključno 20. novembra 2014 na e-naslov: gp.mzip@gov.si.