Agencija za energijo začenja 2. cikel posvetovalnega procesa o elektromobilnosti

Elektromobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil sta danes sicer še v fazi razvoja, zato se ju bo sprva preizkušalo in razvijalo rešitve za vpeljavo v prakso. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je agencija zato pripravila posvetovalni dokument z naslovom Elektromobilnost in ga posredovala v javno obravnavo. Agencija skuša v dokumentu obravnavati elektromobilnost v širšem kontekstu, upoštevajoč različne interese posameznih udeležencev trga in podjetij za opravljanje dejavnosti na področju elektromobilnosti.

Dokument je osredotočen na odnose med uporabniki električnih vozil, dobavitelji energije, sistemskimi operaterji distribucijskega omrežja in ponudniki storitev. Ne glede na to, da je dokument namenjen predvsem domačemu okolju, se pogled na razvoj elektromobilnosti in z njo povezanimi storitvami polnjenja električnih vozil nikakor ne sme omejiti samo na Slovenijo.

Namen agencije je s posvetovanjem spodbuditi čim večji odziv vseh bodočih izvajalcev in uporabnikov storitev, zato pričakuje čim večje število pisnih odgovorov. Vse zainteresirane javnosti tako poziva k sodelovanju pri oblikovanju skupnih stališč, rok za oddajo odgovorov pa je do vključno 15. junija 2014. Morebitna vprašanja v zvezi s posvetovalnim procesom zainteresirani lahko pošljejo v elektronski obliki na naslov posvetovanje@agen-rs.si.  (povzeto po – Vir: Naš Stik)