novica_2013-04-19_nagrada_druzbenaogovornost

Informa Echo je osvojila Evropsko nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks za Slovenijo v kategoriji majhnih in srednje velikih podjetij s projektom Iniciativa Energija si

nagrada_druzbenaodgovornost_2013

Informa Echo kot prejemnik te prestižne nagrade deli zasluge s ključnimi partnerskimi neprofitnimi organizacijami, ki so sodelovale v prijavi za nagrado. To so Center za energetsko učinkovitost pri IJS, Statistični urad Republike Slovenije in Energetska zbornica Slovenije. Med podjetji pa gre velika zasluga družbi HSE, ki je pobudnik kampanje Energija si, bodi učinkovit in glavni soinvestitor ter številnim članom mreže Sinergija in partnerjem pri projektu Porabimanj.

 novica_2013-04-19_nagrada_druzbenaogovornost

Projekt Iniciativa Energija si podjetja INFORMA ECHO d.o.o. je rezultat sinergijskega modela spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki usklajuje in povezuje podjetniške, individualne in družbene interese. »Projekt je edinstven v več pogledih. Ni le druga zmagovalna zgodba letošnjega razpisa, je tudi daleč najbolj povezovalen in v luči družbenih učinkov močan poziv, da se je treba na področju energetike, učinkovite rabe energije in pri drugih okoljskih vprašanjih obnašati družbeno odgovorno. Žirijo je navdušil krog partnerjev in sila njihovega sodelovanja, ki je z vrsto organizacijskih rešitev (mreža Sinergija, kampanja Energija si, bodi učinkovit) vključno z raziskavo REUS, že začela spreminjati vedenje Slovencev in nosilcev odločanja v energetski in povezanih panogah«, je o zmagovalnem projektu v kategoriji majhnih oz. srednje velikih podjetij dodala dr. Adriana Rejc Buhovac, predsednica žirije. (Foto: Janez Platiše)

Za to prestižno nagrado, ki je letos prvič podeljena v 28 evropskih državah, se je v Sloveniji potegovalo 18 podjetij. 25. junija pa bo zaključna podelitev evropskih nagrad v Bruslju.