Borzen pomaga do prihrankov energije

Borzen objavil poziv za sodelovanje pri energetski prenovi hiš in stanovanj – Izbor stavb za prikaz demonstracijskih obnov ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Gre za poziv za sodelovanje pri energetski prenovi hiš in stanovanj, ki se bodo obnovile v letošnjem letu, in ki ga je Borzen izdal v duhu spodbujanja energetske učinkovitosti ob nedavnem svetovnem dnevu varčevanja z energijo.

V zameno za sodelovanje na Pozivu bodo sodelujoči dobili podporo in svetovanje pri različnih energetskih prenovah, kot so: toplotna zaščita fasade, toplotna zaščita stropa proti neogrevanem podstrešju, toplotna zaščita stropa nad kletjo, zamenjava strehe z vgradnjo toplotne izolacije, menjava zunanjega stavbnega pohištva (okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve), zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, vgradnja sistema za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija, vgradnja sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode, vgradnja toplotne črpalke zrak – voda, vgradnja toplotne črpalke zemlja – voda in vgradnja toplotne črpalke voda – voda.

Vsem izbranim na Pozivu bo Borzen zagotovil: analizo energetskega stanja in upravljanja z energijo, analizo porabe energije in njenih stroškov za pretekla leta, termografsko analizo toplotnega ovoja zgradbe, izdelavo računskega modela zgradbe pred in po obnovi, meritev notranjih bivalnih pogojev v zgradbi, energetsko izkaznico in izračun korekturnih faktorjev za delitev stroškov ogrevanja v večstanovanjskih zgradbah.

Namen Borzena je spodbujati zavedanje o pomenu učinkovite rabe energije, kar je tudi poslanstvo blagovne znamke Trajnostna energija, v okviru katere Borzen objavlja Poziv. Zbrani podatki o prihrankih energije bodo podlaga za pripravo interaktivnih vsebin, ki bodo do konca leta predstavljene širši javnosti, istočasno pa Borzen želi s tem Pozivom spodbuditi k dejanskim investicijam na področju učinkovite rabe energije.

S Pozivom za energetsko prenovo stavb Borzen nadaljuje serijo v nizu različnih aktivnosti informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije. Stičišče podajanja teh informacij ostaja prenovljeni spletni portal www.trajnostnaenergija.si. Prijave na Poziv so mogoče do 11. aprila, vse informacije o pogojih sodelovanja in prijavi pa so dostopne na spletni strani trajnostnaenergija in borzen.