Angela Merkel – zbogom fosilna goriva

Skupina G7 se je opredelila za zmanjšanje fosilnih goriv in dolgoročno nizko-ogljično strategijo.

Voditelji sedem najbolj razvitih držav so končno podprli inicijativo o zmanjšanju uporabe fosilnih goriv. To predstavlja veliki korak v borbi proti globalnemu segrevanju in dviguje možnosti Združenih narodov, da uresniči idejo o svetu v katerem bo čim manj negativnih klimatskih sprememb.

Skupina G7 se je opredelila za zmanjšanje fosilnih goriv in dolgoročno nizko-ogljično strategijo.

Na dvodnevnem srečanju smo slišali obljube, da se bo razvila dolgoročna nizko-ogljična strategija, ki bo vodila do popolnega opuščanje fosilnih goriv. Ob tem so voditelji pozvali tudi druge države, da se jim pridružejo v usmeritvi k čim večjemu vključevanju obnovljivih virov energije, ter intenziviranju podpore ogroženim državam pri odpravljanu vzrokov klimatskih sprememb. Povedali so, da bo konferenca ZN koncem leta usmerjena v doseganje dogovorov o uvajanju  obvezujočih zakonskih pravil, ki bodo pomagala uresničiti nizko-ogljično strategijo.

Uresničitev iniciative bo zahtevala veliko kontinuiranih prizadevanj na vseh ravneh. Pri neizbežnih spremembah pa bomo morali vsi sodelovati. Prizadevanja v smeri učinkovitega ravnanja z energijo bodo še kako dobrodošla.

Greenpeace je izpostavil, da je ključno sporočilo samita “vizija o družbi, ki pridobiva 100% energije iz obnovljivih virov”.

Voditelji G7 so podprli pobudo zmanjšanja emisij škodljivih plinov, katere cilj je omejevanje dvigovanja povprečne temperature na Zemlji za največ 2°C, glede na pred-industrijsko dobo. (Vir: Reuters, Christian Hartmann)