Kakšne spremembe so prinesli delilniki toplote v večstanovanjskih stavbah - REUS 2015 OK

Pogovor Rajka Dolinška, direktorja podjetja INFORMA ECHO, z Rokom Kuželjem za oddajo Posebna ponudba na TV SLO1.

Rajko Dolinšek / Foto: Branko Baćović

Rajko Dolinšek / Foto: Branko Baćović

Ali se je v času od vgradnje delilnikov toplote za ogrevanje zmanjšala raba energije za ta namen?

 • Delilniki sami po sebi ne zmanjšajo rabe energije. Dejansko pa spodbujajo varčno ravnanje in investicije v ukrepe učinkovite rabe energije. Takoj po uvedbi obvezne namestitve delilnikov se je ravnanje z energijo spremenilo v smeri večje varčnosti. Letošnja raziskava REUS, ki smo jo naredili skupaj z Inštitutom za raziskovanje trga – Mediana pa kaže, da se je povečalo št. sanacij na področju učinkovite rabe energije v večstanovanjskih stavbah.
 • Dobra polovica večstanovanjskih stavb (56%) deli stroške ogrevanja po dejanski porabi.

Kakšno je zadovoljstvo ljudi s prihranki ali neprihranki na ta račun (ali plačujejo več ali manj)?

 • Približno tretjina gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah ocenjuje, da zaradi delilnikov toplote plačujejo manj kot v preteklosti. Slaba petina pa ocenjuje, da plačujejo več kljub manjši rabi energije.
 • Večina se glede delilnikov toplote ne sooča s problemi. 13% pa se pogosto sooča s problemi in jih s težavo rešujejo.

Kakšen je glavni “izplen” delilnikov?

Raziskava REUS 2015 kaže pozitiven premik v ravnanju od predhodnega merjenja v letu 2012:

 • Več gospodinjstev:
  • vzdržuje temperaturo v prostorih, ki je v skladu s priporočeno (21 – 22 °C),
  • zapira termostatske ventile na radiatorjih,
  • pravilno prezračuje.
 • Povečalo se je tudi število večstanovanjskih stavb s primerno toplotno izolacijo zunanjega ovoja in energetsko varčnimi okni.

Ali se je v gospodinjstvih povečalo zanimanje za druge načine ogrevanja?

Povečal se je delež gospodinjstev, ki razmišljajo o dopolnitvi obstoječega načina ogrevanja:

 • Električni radiator bi izbrala dobra tretjina (34%).
 • Nekaj manj gospodinjstev pa klimatsko napravo (kot dopolnitev ogrevanja / 31%).

Kaj je pokazala raziskava v zvezi s potenciali pri prihrankih energije?

Največji potencial prihrankov je v toplotni izolaciji stavb:

 • V večstanovanjskih stavbah se je situacija izboljšala od leta 2012, še vedno pa je 60% stavb z neučinkovito toplotno izolacijo.
 • Skoraj polovica stavb ima energetsko neprimerna okna.

Opazen napredek pa je tudi pri ravnanju:

 • Več gospodinjstev prostorov ne pregreva.
 • Skrajšuje se čas prezračevanja (priporočljiv čas je 5 minut).
 • Zapirajo radiatorske ventile med prezračevanjem.

Možne prihranke in oceno investicij lahko preverite na spletnem svetovalcu www.PORABImanj.si