Ne bo več A+, A++, A+++ označb za energijske razrede / Foto: Branko Baćović

V okviru izvajanju strategije za energetsko unijo Evropska komisija predlaga posodobitev označevanja z energijskimi nalepkami.

Trenutna nalepka potrošnikom nerazumljiva

Energijska nalepka se je v EU od leta 1995 izkazala za zelo uspešno: pri nakupih jo upošteva 85 odstotkov evropskih potrošnikov. Je tudi pomembna spodbuda za industrijski razvoj: večina izdelkov je že v najvišjih razredih (A+++, A++, A+), drugi razredi (včasih celo razred A) pa so večinoma prazni. Toda zaradi teh pozitivnih rezultatov potrošniki zdaj težje ugotavljajo, kateri izdelki so najučinkovitejši: če kupijo izdelek iz razreda A+, morda mislijo, da kupujejo enega od najučinkovitejših izdelkov na trgu, v resnici pa je izdelek včasih celo med najmanj učinkovitimi.

Da bi potrošniki lažje razumeli in primerjali izdelke, Evropska komisija predlaga enotno nalepko z lestvico od A do G. Potrošnike bo spodbudila k nakupu najučinkovitejših izdelkov, s katerimi bodo prihranili energijo in znižali znesek na položnici za elektriko.

Izvajanje prenovljene direktive

Ko bosta predlog komisije sprejela Evropski parlament in Svet, se bodo izdelki, ki so že na trgu, še naprej prodajali brez sprememb. Novi izdelki bodo pri prodaji označeni z novo lestvico. Stare nalepke, kot so tiste z lestvicami od A+ do A+++, bodo trgovci na drobno odstranili.

Ne bo več A+, A++, A+++ označb za energijske razrede / Foto: Branko Baćović

Ne bo več A+, A++, A+++ označb za energijske razrede / Foto: Branko Baćović


Ali ste vedeli?

Letni prihranek primarne energije, dosežen s sedanjimi ukrepi za označevanje z energijskimi nalepkami, je enakovreden 175 milijonom ton nafte. Ta količina ustreza letni porabi primarne energije celotne Italije ali letni porabi okrog 60 milijonov gospodinjstev. Zato lahko govorimo tudi o koristih, ki jih novi predlog prinaša okolju. (Vir: Naš stik)