Rok za prijavo podaljšan do konca meseca

Gre za poziv za sodelovanje pri energetski prenovi hiš in stanovanj, ki se bodo obnovile v letošnjem letu, in ki ga je Borzen izdal v duhu spodbujanja energetske učinkovitosti.  

V zameno za sodelovanje na Pozivu za sodelovanje pri energetski prenovi hiš in stanovanj– Izbor stavb za prikaz demonstracijskih obnov ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energijebodo sodelujoči dobili podporo in svetovanje pri različnih energetskih prenovah, kot so: toplotna zaščita fasade, toplotna zaščita stropa proti neogrevanem podstrešju, toplotna zaščita stropa nad kletjo, zamenjava strehe z vgradnjo toplotne izolacije, menjava zunanjega stavbnega pohištva (okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve), zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, vgradnja sistema za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija, vgradnja sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode, vgradnja toplotne črpalke zrak – voda, vgradnja toplotne črpalke zemlja – voda in vgradnja toplotne črpalke voda – voda.

Vsem izbranim na Pozivu bo Borzen zagotovil: analizo energetskega stanja in upravljanja z energijo, analizo porabe energije in njenih stroškov za pretekla leta, termografsko analizo toplotnega ovoja zgradbe, izdelavo računskega modela zgradbe pred in po obnovi, meritev notranjih bivalnih pogojev v zgradbi, energetsko izkaznico in izračun korekturnih faktorjev za delitev stroškov ogrevanja v večstanovanjskih zgradbah.

Vse fizične ali pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v Sloveniji in ki nameravajo najkasneje do 31. oktobra letos izvesti energetsko prenovo stavbe, imajo tako čas , da svojo prijavo pošljejo do 31. maja 2016. Vse informacije o pogojih sodelovanja in prijavi so dostopne na spletni strani www.trajnostnaenergija.si in www.borzen.si.

Namen Borzena je spodbujati zavedanje o pomenu učinkovite rabe energije, kar je tudi poslanstvo blagovne znamke Trajnostna energija, v okviru katere Borzen objavlja Poziv. Zbrani podatki o prihrankih energije bodo podlaga za pripravo interaktivnih vsebin, ki bodo do konca leta predstavljene širši javnosti, istočasno pa Borzen želi s tem Pozivom spodbuditi k dejanskim investicijam na področju učinkovite rabe energije.

S Pozivom za energetsko prenovo stavb Borzen nadaljuje serijo v nizu različnih aktivnosti informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije. Stičišče podajanja teh informacij ostaja prenovljeni spletni portal www.trajnostnaenergija.si. (Vir: Naš stik)