V okviru nove finančne perspektive 2014 do 2020 bo največ sredstev namenjeno energetski sanaciji stavb

Goriška lokalna energetska agencija GOLEA je v okviru projekta Alterenergy v Šmartnem v Goriških Brdih organizirala konferenco z naslovom Energetska učinkovitost in načrtovanje za uspešno pridobivanje evropskih sredstev v lokalnih skupnostih, ki so se je udeležili tudi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor oziroma Direktorata za energijo.

Mag. Hinko Šolinc predstavil nekatere novosti, ki jih prinaša nov Energetski zakon (EZ-1), med njimi tudi, da bodo za izvajanje energetskih politik na lokalni ravni lahko pooblaščene tudi  lokalne energetske agencije, kar slednjim odpira nova področja dela.Mag. Erik Potočar pa je izpostavil pomen uveljavljanja energetskih izkaznic kot javnih listin s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Poudaril je, da so v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju javnega sektorja, energetske izkaznice obvezne. Za druge stavbe pa so obvezne pri prodaji stavbe in oddaji stavbe v najem za obdobje enega leta ali več. Ministrstvo pristojno za energijo je do konca leta 2013 izdalo 141 licenc neodvisnim strokovnjakom izdajateljem energetskih izkaznic.

V stavbah, ki so v lasti ali upravljanju javnega sektorja, energetske izkaznice obvezne. Za druge stavbe pa so obvezne pri prodaji stavbe in oddaji stavbe v najem za obdobje enega leta ali več.

Na konferenci so podelili  tudi prve energetske izkaznice na Primorskem, za javne objekte v občinah Tolmin (Šolski center Tolmin, Zdravstveni dom Tolmin, OŠ Most na Soči, OŠ Podbrdo, vrtec Tolmin, Knjižnica Tolmin) in Brda (občinska stavba, OŠ Dobrovo, Podružnična OŠ Kojsko).

Goriška lokalna energetska agencija je ob koncu predstavila še izvedene aktivnosti, s katerimi podpira Primorske občine pri doseganju energetske samooskrbe regij ter priložnosti za ustvarjanje obnovljive prihodnosti. (bj)

(Vir: Naš stik)  Več na →