Nahajate se tukaj

Mreža

Mobinia / Član mreže Sinergija, pozitivna energija

Mreža poslovno-družbene koristnosti SINERGIJA je ustanovljena kot podpora osveščanju in spodbujanju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (URE in OVE) predvsem v gospodinjstvih. Člani mreže SINERGIJA omogočajo uspešno izvajanje akcij kot investitorji ali pa kot udeleženci. S tem omogočajo uresničevanje ciljev kampanje »Energija si, bodi učinkovit« in prispevajo k večji odmevnosti akcij. Akcije spodbujajo k spreminjanju potratnih navad in investiranju v ukrepe učinkovite rabe energije. Oboje je pogojeno z visoko stopnjo motiviranosti, ki jo je potrebno spodbujati pri porabnikih energije z informiranjem o prihrankih in drugih prednostih. Z manjšo porabo energije se zmanjšuje tudi onesnaževanje okolja. Ponudniki okolju prijaznih energentov, energetsko učinkovitih trošil in storitev pa ob družbeno koristnem ravnanju dosegajo svoje poslovne cilje. Povezovanje različnih potreb in interesov ustvarja pozitivne sinergijske učinke.

Razvoj mreže

Mreža Sinergija predstavlja organizirano, neinstitucionalizirano obliko vzajemnega sodelovanja pravnih oseb, ki želijo s svojim družbeno odgovornim ravnanjem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe ob tem pa uresničevati svoje poslovne cilje. Mreža je bila ustanovljena leta 2004 na pobudo agencije Informa Echo.

V letu 2008 je bilo članom mreže Sinergija omogočeno, da tudi sami prevzamejo pobudo za posamezne aktivnosti in jih razvijajo in izvajajo v sodelovanju z agencijo Informa Echo. Tako kot doslej se lahko v kampanjo vključujejo aktivnosti, ki usmerjajo v trajnostno reševanje družbenih potreb na področju rabe energije, kot simbol učinkovite rabe energije pa jih povezuje znak »Energija si, bodi učinkovit«.

Dober primer takšnega sodelovanja je akcija Prihranimo 30 % s pranjem pri 30 °C, ki jo je agencija Informa Echo razvila v sodelovanju z Arielom, Gorenjem in Centrom za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan. Podobne akcije smo izvedli s skupino HSE, POP TV-jem, Mercator Tehniko, Danfoss-om, Big Bang-om in mnogimi drugimi.

Tovrstno povezovanje družbenih interesov in tržnih interesov članov mreže Sinergija omogoča povečanje rezultatov na obeh straneh – boljšo informiranost širše javnosti o možnostih učinkovite rabe energije in večje prodajne učinke članov mreže Sinergija.

Člani mreže Sinergija

Da bi zagotovili aktivnosti, ki promovirajo energetsko učinkovite izdelke, tehnologije in druge možnosti energetske učinkovitosti, smo k sodelovanju pritegnil različne ustanove in podjetja, ki v URE vidijo poslovno priložnost. Med prvimi, ki so aktivno podprli prizadevanja mreže je bila skupina HSE. Na njihovo pobudo smo razvili kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«.

Doslej se je mreži Sinergija pridružilo 30 članov. Med njimi so vladne institucije, proizvajalci in distributerji energije, strokovne ustanove, trgovski sistemi, mediji in mnogi drugi.


Člani mreže SINERGIJA