Vzdrževanje radiatorjev / Porabimanj INFO

16.10.2023 • Avtor: Branko Baćović

Vzdrževanje radiatorjev in odpravljanje težav na radiatorjih v ogrevalni sezoni

Redno vzdrževanje radiatorja je potrebno za ohranjanje toplotnega ugodja v prostorih in energetske učinkovitosti ogrevalnega sistema.

Cilj energetske učinkovitosti radiatorskega sistema za ogrevanje prostorov je doseči čim večji učinek s čim manjšo porabo energije.

To pomeni, da ne zadostuje zgolj uporaba energetsko učinkovite tehnologije za pridobivanje toplote, ampak moramo hkrati zmanjšati toplotne izgube z izolacijo cevnega sistema in redno vzdrževati radiatorje, da lahko v prostor prenesejo čim več toplote.

Funkcija radiatorja v sistemu za ogrevanje prostorov

Cilj vseh sistemov za ogrevanje prostorov je, da toplota iz ogrevalne naprave (na primer plinskega kotla) pride tja, kjer jo potrebujemo, oziroma v bivalne prostore.

Pri tem je cevni razvod ogrevalnega sistema namenjen prenosu toplote od vira toplote do radiatorja. Cevni razvod moramo dobro izolirati, da do radiatorja pride čim več toplote.

Na drugi strani je radiator namenjen čim bolj učinkovitemu prehajanju toplote iz ogrevalnega medija (najpogosteje tople oziroma vroče voda) v prostor, kjer se radiator se nahaja.

To je možno le, če je radiator pravilno nameščen, termostatska glava pravilno deluje in v radiatorju ni zraka. Poleg tega k učinkovitemu delovanju radiatorja prispeva tudi to, da ni prekrit z zavesami in pohištvom.

Vzdrževanje radiatorjev

Na začetku ogrevalne sezone lahko naredimo naslednje:

 • očistimo vse radiatorje,
 • pohištvo umaknemo nekoliko bolj stran od radiatorja,
 • preverimo, ali ogrevalna naprava deluje pravilno (če imamo dostop),
 • na glavnem termostatu (če je nameščen) namestimo želeni režim delovanja,
 • preverimo, ali vsi radiatorji delujejo pravilno,
 • termostatske glave na vseh radiatorjih nastavimo na želen položaj.

Med ogrevalno sezono lahko naredimo naslednje:

 • prilagajamo temperaturo prostora potrebam med tednom (za delovne in dela proste dni),
 • uravnamo temperaturo v celotnem stanovanju,
 • redno odstranjujemo zavese z radiatorja (predvsem s termostatske glave), ko radiatorji delajo,
 • občasno preverimo, ali vsi radiatorji delujejo pravilno.

Zunaj ogrevalne sezone ogrevanja oziroma ko je sistem izklopljen lahko:

 • (do konca) odpremo termostatske glave, da preprečimo blokado termostatske igle.

Odpravljanje težav na radiatorju

Če opazimo, da radiator ne deluje ali slabo greje, moramo poiskati vzrok za to.

Dva najpogostejša vzroka za nepravilno delovanje sta kopičenje zraka v radiatorju in blokirana termostatska igla.

Poleg zgornjih razlogov je včasih razlog, da je radiator hladen ali ne greje dovolj, ta, da je eden od dveh ventilov, s katerimi je radiator povezan s cevnim sistemom zaprt ali premalo odprt.

1) Odzračevanje radiatorja

Ko radiator slabo greje oziroma v njem slišimo klokotanje vode, najprej preverimo, ali se je v radiatorju nakopičil zrak. Zrak v radiatorju ovira kroženje ogrevalnega medija (vroče / tople vode).

Odzračevanje radiatorja je enostavno in hitro ter se ga lahko lotimo sami.

Odzračevalni ventili na radiatorju se odpirajo s ključem, z izvijačem ali ročno, odvisno od njihove izvedbe.

Odzračevanje radiatorjev na začetku sezone gretja / Porabimanj INFO / Foto: Branko Baćović

2) Sproščanje blokade termostatske igle

Če je radiator hladen kljub vklopljenemu ogrevanju in odprtem termostatskem ventilu, lahko preverimo, ali je termostatska igla blokirana.

Sprostitev blokirane igle v termostatski  glavi je preprost postopek, vendar zahteva odstranitev termostatske glave.

Z malo potrpljenja lahko to opravimo sami.

Odblokiranje termostatske igle / Porabimanj INFO / Foto: Branko Baćović

3) Odpiranje ventilov za dvižni in povratni vod

Če je radiator še vedno hladen ali slabo greje, čeprav termostatska igla ni blokirana in v radiatorju ni zraka, lahko preverimo, ali so ventili za dvižni in povratni vod (dovolj) odprti.

Vendar se moramo zavedati, da lahko s spremembo položaja ventila spremenimo pretok ogrevalnega medija v radiatorju.

Postopek preverjanja, ali sta ventila za dovod in odvod ogrevalne vode dovolj odprta, je preprost.

V večini primerov potrebujemo samo imbus ključ.

Ventila za dovod in odvod ogrevalne vode / Porabimanj INFO

Ugotovitev

Eneja Varčun / Porabimanj INFO / Ilustracija: Branko BaćovićNamen vzdrževanja radiatorja je, da omogočimo pravilno delovanje radiatorja v ogrevalni sezoni, tako da radiator energetsko učinkovito prenese želeno toploto iz ogrevalnega medija (najpogosteje topla / vroča voda) v prostor, kjer se nahaja.

Skoraj 7 od 10 anketiranih gospodinjstev v Sloveniji z etažnim centralnim ogrevanjem, centralnim ogrevanjem ali daljinskim centralnim ogrevanjem, imajo nameščene radijatorske termostatske ventile.

Vir: Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2022

Mogoče te še zanima