Cene zemeljskega plina še navzdol

Na letni ravni plin za gospodinjstva cenejši za skoraj 8 odstotkov, za industrijo pa kar za dobrih 21 odstotkov.

Trend nižanja nabavnih cen zemeljskega plina se na veselje odjemalcev odraža tudi v nižanju maloprodajnih cen, pri čemer je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca v drugem letošnjem četrtletju znašala 0,62 EUR/Sm3 oziroma 16,64 EUR/GJ in je tako bila za odstotek nižja od maloprodajne cene v prvem četrtletju. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika tako znižala že za 7,6 odstotka.

Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu in v strukturi končne cene znaša 56 odstotkov, je v drugem četrtletju znašala 0,28 EUR/Sm3 (brez DDV) in se je znižala za 4 odstotke glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 12 odstotkov. Delež druge največje postavke na končnem računu – omrežnine, ki znaša 30,6 odstotka, je v drugem četrtletju znašala 0,16 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 2 odstotka višja glede na prejšnje četrtletje in prav za toliko tudi na letni ravni.

S 1. aprilom 2016 se je za končne porabnike zemeljskega plina za odstotek zvišala okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, medtem ko sta prispevek za enegetsko učinkovitost (prispevek URE) in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) ostala na ravni iz januarja 2016. Zaračunane dajatve so se v drugem četrtletju glede na prejšnje četrtletje dvignile za odstotek, v obdobju enega leta pa so bile višje za 3 odstotke. Delež dajatev je sicer ob polletju znašal 9,9 odstotka končne maloprodajne cene. Preostanek zneska na računu pa odpade na trošarino, ki se ni zvišala že od aprila 2014.

In kakšno je bilo gibanje cen zemeljskega plina za industrijo? Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca je v drugem letošnjem četrtletju znašala 0,35 EUR/Sm3 oziroma 9,17 EUR/GJ in je bila nižja za 17 odstotkov od maloprodajne cene v prvem četrtletju. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika sicer znižala kar za 21,3  odstotka. (Vir: Naš stik)


Dober nasvet

Hibridna toplotna črpalka je popolna kombinacija toplotne črpalke in plinskega kondenzacijskega kotla. Z njo lahko prihranimo tudi do 45 % letnih stroškov ogrevanja. Združuje dva vira toplote (plin in električno energijo), ter med njima, za doseganje maksimalne varčnosti ogrevanja in priprave tople sanitarne vode, vedno izbere najvarčnejšega in najučinkovitejšega.