Slavnostno odprtje HE Krško

Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi je sedmega junija 2013 s slovesnim odprtjem HE Krško doživela nov mejnik.

Kot je ob tej priložnosti povedala slavnostna govornica mag. Alenka Bratušek, bo piko na i celotnemu projektu seveda postavilo šele odprtje zadnje hidroelektrarne v verigi novih elektrarn na spodnjem toku Save, to je HE Mokrice, vendar že odprtje HE Krško predstavlja izjemen korak za slovensko energetiko. Istega dne so se v Krškem prvič zapeljali tudi po novi obvoznici, ki je izjemnega pomena za mesto.

Gradnja HE Krško se je s podpisom koncesijske pogodbe med HSE (koncesionarjem) in državo (koncendentom) začela 27. novembra 2007. Za energetski del gradnje je skrbela družba Hidroelektrarne na spodnji Savi, za infrastrukturni pa Javno podjetje Infra. Gradnja je bila predvsem zaradi nedostopnosti levega brega, omejenega in ozkega prostora v rečni dolini, bližine pomembnih prometnic in globokih izkopov v dolomitni hribini tehnično zahtevnejša od predhodnih elektrarn. Zaradi omogočanja dostopa gradbene mehanizacije so morali najprej zgraditi nov most čez Savo. Če v grobem strnemo, so gradnjo zaznamovale tri zadeve: dvakratno zalitje gradbene jame, enkrat delno, drugič v celoti, zamude pri izgradnji akumulacijskega bazena zaradi česar se je gradnja s treh zavlekla na pet let in v zaključnem delu gradnje težave gradbenih izvajalcev. (Vir: Naš stik)  Več  →